Các kiểu styles button trong Bootstrap

by 10:31:00 AM 0 nhận xét
Trong Bootstrap hỗ trợ nhiều dạng button khác nhau nhằm làm cho phù hợp hơn cho mỗi trường hợp được dùng. Sau đây là các dạng button chính:


Class Demo Ý nghĩa
.btn Cơ bản
.btn-default Mặc định
.btn-primary Nhấn mạnh
.btn-success Thành công hoặc việc gì đó tích cực
.btn-info Thông tin
.btn-warning Cảnh báo
.btn-danger Nhấn mạnh hoặc cảnh báo
.btn-link Đường dẫn
.btn-lg Lớn
.btn-sm Nhỏ
.btn-xs Rất nhỏ
.btn-block Button nằm trong khối, chiều dài bằng với thành phần cha
.active Đang hoạt động
.disabled Đã bị vô hiệu hóa

Cách dùng cơ bản:
<button type="button" class="btn btn-default" disabled="disabled">Disabled default button</button>
Lưu ý: Bạn có thể sử dụng những style này với các thành phần khác như <a>,<button>, hoặc <input>

Chúc các bạn thực hiện tốt!

Xem thêm:
- Hướng dẫn sử dụng Grid System trong Bootstrap để phân chia cột ( Column)
- Hướng dẫn làm slider Bootstrap với hiệu ứng Fade in - Fade out
- Tạo menu dropdowns nhanh trong Bootstrap  
- Top 5 Frontend Frameworks sử dụng phổ biến nhất hiện nay
- Các ví dụ về cách dùng Bootstrap Pagination
- Tạo popup dễ dàng trong Bootstap với Bootstrap Modal Plugin
- Tạo một slider trong Bootstrap bằng Bootstrap Carousel Plugin
Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment