Cách bảo vệ thư mục dễ dàng bằng mật khẩu

by 5:33:00 PM 0 nhận xét
Để bảo mật một folder nào đó bạn có nhiều cách khác nhau từ phức tạp đến đơn giản, từ việc phải cài thêm phầm mềm hỗ trợ đến việc không cần cài thêm bất cứ phần mềm nào. Sau đây là một bài viết hướng dẫn bạn bảo vệ một folder mà không cần cài thêm bất cứ chương trình nào. Bạn phải tốn công chút chút nhưng cũng rất đơn giản.


Bước 1: tạo một file txt với nội dung sau:

cls 
@ECHO OFF 
title Folder Private 
if EXIST "Folder Locker" goto UNLOCK 
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER 
:CONFIRM 
echo Ban co chac la muon khoa thu muc nay khong?(Y/N) 
set/p "cho=>" 
if %cho%==Y goto LOCK 
if %cho%==y goto LOCK 
if %cho%==n goto END 
if %cho%==N goto END 
echo Lua chon khong hop le. 
goto CONFIRM 
:LOCK 
ren Private "Folder Locker" 
attrib +h +s "Folder Locker" 
echo Thu muc da duoc khoa 
goto End 
:UNLOCK 
echo Nhap mat khau de mo khoa thu muc 
set/p "pass=>" 
if NOT %pass%== obinblog123456 goto FAIL 
attrib -h -s "Folder Locker" 
ren "Folder Locker" Private 
echo Thu muc da duoc mo khoa thanh cong
goto End 
:FAIL 
echo Mat khau sai 
goto end 
:MDLOCKER 
md Private 
echo Thu muc Private da duoc tao thanh cong
goto End 
:End

Thay đổi ivshare123456 trong nội dung đó thành mật khẩu của bạn rồi nhấn Save As với tên locker.bat

Bước 2: 
- Xóa file .txt bạn tạo trước đó đi.
- Đặt file locker.bat vào một thư mục bất kì ví dụ là Data Folder được lưu trên ổ đĩa lưu trữ của bạn ví dụ như ổ D hoặc E
Nhấn chạy file locker.bat => Bạn sẻ thấy trong thư mục Data Folder xuất hiện một thư mục mới có tên là Private. Bây giờ hãy chép tất cả các tài liệu mà bạn muốn bảo vệ vào thư mục này, sau đó chạy lại file locker.bat một lần nữa. => xuất hiện cửa sổ yêu cầu bạn xác nhận:


Chọn Y để đồng ý khóa thư mục Private lại, chọn N để hủy bỏ khóa thư mục. Sau khi chọn Y thư mục Private sẻ bị ẩn đi, nếu muốn mở nó bạn phải mở file locker.bat và nhập mật khẩu ở bước 1.


Lưu ý : Bạn nên ẩn hoặc lưu trữ file locker.bat ở một nơi khác để bảo mật tốt hơn, khi cần mở khóa bạn mới sử dụng nó.

Chúc các bạn thành công!

Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment