Cách cài đặt email Mircosoft Outlook bằng tài khoản Gmail

by 4:47:00 PM 0 nhận xét
Check mail bằng MS Outlook chắc có nhiều bạn biết nhưng đó là với tài khoản email công ty, còn việc sử dụng với tài khoản email cá nhân như Gmail thì như thế nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Gmail để sử dụng chương trình Microsoft Outlook để duyệt mail.

Bước 1: Cài đặt cấu hình tài khoản Gmail của bạn

1. Đăng nhập Gmail, chọn Cài đặt 

2. Chọn Chuyển tiếp và POP/IMAP => Tại Tải xuống POP Chọn Bật chức năng tải POP cho tất cả thư (thậm chí cả thư đã được tải xuống) và tại Truy cập qua IMAP chọn Bật IMAP sau đó nhấn Lưu thay đổi


Bước 2: Cấu hình Outlock bằng tài khoản Gmail

1. Khởi động Outlook Express, chọn File => Info

2. Click Add Account => chọn Manually configure server settings or additional server types => Next

3. Chọn Internet E-mail => Next

4. Nhập tài khoản Gmail của bạn (ví dụ: username@gmail.com) vào ô Email address, click Next, Chọn giao thức IMAP trong mục My Incoming mail…, nhập dòng chữ imap.gmail.com vào ô Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server, và nhập smtp.gmail.com trong ô Outgoing mail (SMTP) server.


Tiếp theo bạn chọn More Settings => Outgoing Server, đánh dấu check vào My outgoing server (SMTP) requires authentication, phía dưới đó chọn mục Use same settings as my incoming mail server.


Tiếp đến chọn thẻ Advanced, đánh dấu check tại dòng This server requires an encrypted…., nhập số 995 sau POP3 587 sau SMTP. Sau mục Use the following type of encrypted connection, bạn chọn TLS từ danh mục sổ xuống. Ở khung Delivery phía dưới, đánh dấu check Leave a copy of messages on the server, nhấn OK để hoàn tất.


Chúc các bạn thành công!
Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment