Cách gắn breadcrumbs cho blogger

by 4:34:00 PM 0 nhận xét
Sau đây là các bước đơn giản để gắn breadcrumbs (thanh điều hướng) cho blogger của bạn.

- Đăng nhập trình quản lý blogger của bạn => blogger.com
- Chọn Layouts Sau đó chọn Edit HTML
- Để an toàn trước khi edit template bạn nên download một bản về backup
- Bây giờ bạn tìm đoạn code sau :
<b:include data='top' name='status-message'/>
Và đổi thành đoạn code dưới đây:
<b:include data='top' name='status-message'/>
<b:include data='posts' name='breadcrumb'/>
- Tiếp theo bạn tìm đoạn code sau:

<b:includable id='main' var='top'>

Và thay thế bằng đoạn code này:
<b:includable id='breadcrumb' var='posts'>
<b:if cond='data:blog.homepageUrl == data:blog.url'>
<!-- Không hiện ở trang chủ -->
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<!-- breadcrumb chỉ hiện trong trang chi tiết -->
<p class='breadcrumbs'>
<span class='post-labels'>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='tag'>Home</a>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:if cond='data:post.labels'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<b:if cond='data:label.isLast == "true"'> »
<a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a>
</b:if>
</b:loop>
<b:else/>
»Unlabelled
</b:if>
» <span><data:post.title/></span>
</b:loop>
</span>
</p>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
<!-- breadcrumb chỉ hiện trong trang label archive và trang search -->
<p class='breadcrumbs'>
<span class='post-labels'>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Home</a> » Archives for <data:blog.pageName/>
</span>
</p>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
<p class='breadcrumbs'>
<span class='post-labels'>
<b:if cond='data:blog.pageName == ""'>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Home</a> » All posts
<b:else/>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Home</a> » Posts filed under <data:blog.pageName/>
</b:if>
</span>
</p>
</b:if>
</b:if>
</b:if>
</b:if>
</b:includable>
<b:includable id='main' var='top'>
Cuối cùng bạn tìm đoạn code sau:
]]></b:skin>
Và thay thế bằng đoạn code bên dưới:
.breadcrumbs {
padding:5px 5px 5px 0px;
margin: 0px 0px 15px 0px;
font-size:95%;
line-height: 1.4em;
border-bottom:3px double #e6e4e3;
}
]]></b:skin>
Lưu lại và xem kết quả ở trang chi tiết bài viết nhé!

Lưu ý là thanh breadcrumb sẻ tự động lấy danh mục là thẻ label cuối cùng của bài viết đó!

Chúc các bạn thành công!
Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment