Cài đặt bảo mật và kiểm soát người xem video Youtube

by 11:58:00 AM 0 nhận xét
Khi bạn tải video lên, theo mặc định video sẽ được đặt là video “Công khai”, tức là bất kỳ ai cũng có thể xem video. Bạn có thể quản lý cài đặt bảo mật và kiểm soát người có quyền truy cập để xem nội dung này.

Sau đây là các bước đơn giản giúp bạn cài đặt bảo mật và kiểm soát người xem video của mình:
  1. Truy cập Trình quản lý video của bạn
  2. Tìm video bạn muốn thay đổi, sau đó nhấp vào nút Chỉnh sửa
  3. Trong menu thả xuống “Cài đặt bảo mật”, chọn Công khai, Không công khai hoặc Riêng tư
  4. Nhấp vào Lưu thay đổi

Chúc các bạn thành công!

Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment