Code chèn banner xuất hiện tự động random đơn giản bằng Javascript

by 3:54:00 PM 0 nhận xét
Để chèn banner quảng cáo xuất hiện tự động và lấy ngẫu nhiên từ nhiều banner khác nhau ta chỉ cần đoạn code javascript đơn giản sau sẻ giúp bạn thực hiện nó dễ dàng.

Bước 1: Copy đoạn script bên dưới dán vào trước thẻ </head>

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>

<script>

$(document).ready(function(){

  var banner = [];

  var index = 0;

  banner[1] ='<div class="banners"><a href="http://beetiny.blogspot.com/"><img src="http://beetiny.blogspot.com/banner1.jpg" alt=""/></a></div>';

  banner[2] ='<div class="banners"><a href="http://beetiny.blogspot.com/"><img src="http://beetiny.blogspot.com/banner2.jpg" alt=""/></a></div>';

  index = Math.floor(Math.random()*banner.length);

  $('.bannersPos').after(banner[index]);

});

</script>

Bước 2: Sửa nội dung bôi đỏ trong ví dụ thành thông số banner của bạn, trong biến banner[1] thì 1 là thứ tự banner, nếu bạn muốn thêm banner 3,4,5... thì chỉ việc copy banner[1] ra làm nhiều banner khác, đổi thứ tự thành 3,4,5...
.bannersPos là class của thành phần (vị trí) chứa banner bạn muốn chèn.

Sau đó lưu lại và mở trình duyệt lên để kiểm tra kết quả, mỗi lần refesh, banner sẻ lấy random để show.

 Chúc các bạn thành công!

 
Xem thêm:
- Code popup quảng cáo nằm dưới trình duyệt (popup under)
- Hướng dẫn đặt quảng cáo theo từng forum hoặc category trong xenforo
- Code popup quảng cáo xuất hiện khi click chuột lần đầu tiên
- Tổng hợp những hiệu ứng ánh sáng flash để làm banner hoặc intro
- Hướng dẫn cách làm banner quảng cáo responsive
Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment