Tổng hợp phím tắt trong Windows XP

by 4:58:00 PM 0 nhận xét
Windows XP là hệ điều hành khá lâu đời nhưng vẫn còn được nhiều người dùng. Tuy nhiên không phải ai cũng biết hết các phím tắt để thao tác nhanh trên hệ điều hành sắp bị khai tử này :D
Sau đây là bài tổng hợp toàn bộ các phím tắt sẻ sắp người dùng window XP thao tác nhanh hơn.
 

Phím tắt chung

 • Ctrl+C (Sao chép)
 • Ctrl+X (Xoá mục đã chọn và lưu một bản sao vào bảng nhớ tạm)
 • Ctrl+V (Dán)
 • Ctrl+Z (Hoàn tác)
 • Delete (Xoá) 
 • Shift+Delete (Xoá mục đã chọn vĩnh viễn mà không chuyển mục đó vào Thùng rác) 
 • Ctrl trong khi kéo một mục (Sao chép mục đã chọn)
 • Ctrl+Shift trong khi kéo một mục (Tạo lối tắt tới mục đã chọn)
 • Phím F2 (Đổi tên mục đã chọn)
 • Ctrl+Mũi tên Phải (Di chuyển con trỏ tới đầu của từ tiếp theo) 
 • Ctrl+Mũi tên Trái (Di chuyển con trỏ tới đầu của từ trước đó) 
 • Ctrl+Mũi tên Xuống (Di chuyển con trỏ tới đầu của đoạn tiếp theo) 
 • Ctrl+Mũi tên Lên (Di chuyển con trỏ tới đầu của đoạn trước đó) 
 • Ctrl+Shift với bất kỳ phím mũi tên nào (Tô sáng khối văn bản) 
 • Shift với bất kỳ phím mũi tên nào (Chọn nhiều mục trong cửa sổ hoặc trên màn hình, hoặc chọn văn bản trong tài liệu) 
 • Ctrl+A (Chọn tất cả) 
 • Phím F3 (Tìm kiếm tệp hoặc cặp)
 • Alt+Enter (Xem thuộc tính của mục đã chọn) 
 • Alt+F4 (Đóng mục đang hoạt động hoặc thoát khỏi chương trình đang hoạt động) 
 • Alt+Enter (Hiển thị thuộc tính của đối tượng đã chọn) 
 • Alt+Dấu cách (Mở menu phím tắt cho cửa sổ hiện tại) 
 • Ctrl+F4 (Đóng tài liệu đang hoạt động trong chương trình cho phép mở nhiều tài liệu cùng lúc) 
 • Alt+Tab (Chuyển giữa các mục đang mở) 
 • Alt+Esc (Chạy lần lượt qua các mục theo thứ tự mà chúng được mở) 
 • Phím F6 (Chuyển qua các phần tử màn hình trong cửa sổ hoặc trên màn hình máy tính)
 • Phím F4 (Hiển thị danh sách Thanh địa chỉ trong Máy tính của tôi hoặc trong Windows Explorer) 
 • Shift+F10 (Hiển thị menu phím tắt cho mục đã chọn)
 • Alt+Dấu cách (Hiển thị menu Hệ thống cho cửa sổ đang hoạt động) 
 • Ctrl+Esc (Hiển thị menu Bắt đầu) 
 • Alt+Chữ cái được gạch chân trong tên menu (Hiển thị menu tương ứng)
 • Chữ cái được gạch chân trong tên lệnh trên menu mở (Thực hiện lệnh tương ứng)
 • Phím F10 (Kích hoạt thanh menu trong chương trình hiện hoạt)
 • Mũi tên Phải  (Mở menu tiếp theo ở bên phải hoặc mở menu phụ)
 • Mũi tên Trái  (Mở menu tiếp theo ở bên trái hoặc đóng menu phụ)
 • Phím F5 (Cập nhật cửa sổ hiện hoạt)
 • Backspace (Xem thư mục ở trên một mức trong Máy tính của tôi hoặc Windows Explorer) 
 • Esc (Huỷ tác vụ hiện tại)
 • Shift khi đưa đĩa CD vào ổ đĩa CD (Ngăn CD phát tự động)
 • Ctrl+Shift+Esc (Mở Trình quản lý Tác vụ) 

Phím tắt bàn phím cho hộp thoại

Nếu bạn nhấn Shift+F8 trong hộp danh sách lựa chọn mở rộng, bạn bật chế độ lựa chọn mở rộng. Ở chế độ này, bạn thể sử dụng phím mũi tên để di chuyển con trỏ mà không thay đổi phần chọn. Bạn có thể nhấn Ctrl+Dấu cách hoặc Shift+Dấu cách để điều chỉnh lựa chọn. Để huỷ chế độ lựa chọn mở rộng, hãy nhấn lại Shift+F8. Chế độ lựa chọn mở rộng tự huỷ khi bạn di chuyển con trỏ tới một điều khiển khác.
 • Ctrl+Tab (Di chuyển về phía trước qua các tab)
 • Ctrl+Shift+Tab (Di chuyển về phía sau qua các tab)
 • Tab (Di chuyển về phía trước qua các tuỳ chọn)
 • Shift+Tab (Di chuyển về phía sau qua các tuỳ chọn)
 • Alt+Chữ cái được gạch chân (Thực hiện lệnh tương ứng hoặc chọn tuỳ chọn tương ứng)
 • Enter (Thực hiện lệnh cho tuỳ chọn hoặc nút đang hoạt động)
 • Dấu cách (Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm nếu tuỳ chọn đang hoạt động là hộp kiểm)
 • Phím mũi tên (Chọn nút nếu tuỳ chọn hiện hoạt là một nhóm các nút tuỳ chọn)
 • Phím F1 (Hiển thị Trợ giúp)
 • Phím F4 (Hiển thị các mục trong danh sách hiện hoạt)
 • Backspace (Mở thư mục cao hơn một mức nếu thư mục được chon trong hộp thoại Lưu với tên hoặc Mở)

Phím tắt trong Microsoft natural keyboard

 • Biểu trưng Windows (Hiển thị hoặc ẩn menu Khởi động)
 • Biểu trưng Windows+Phím ngắt (Hiển thị hộp thoại Thuộc tính Hệ thống)
 • Biểu trưng Windows +D (Hiển thị màn hình)
 • Biểu trưng Windows+M (Thu nhỏ tất cả các cửa sổ)
 • Biểu trưng Windows+Shift+M (Khôi phục các cửa sổ đã thu nhỏ)
 • Biểu trưng Windows+E (Mở Máy tính của tôi)
 • Biểu trưng Windows+F (Tìm kiếm tệp hoặc cặp)
 • Ctrl+Biểu trưng Windows+F (Tìm kiếm máy tính)
 • Biểu trưng Windows+F1 (Hiển thị Trợ giúp Windows)
 • Biểu trưng Windows+ L (Khoá bàn phím)
 • Biểu trưng Windows+R (Mở hộp thoại Chạy)
 • Biểu trưng Windows+U (Mở Trình quản lý Tiện ích)

Phím tắt trợ năng

 • Phím Shift phải trong tám giây (Bật hoặc tắt FilterKeys)
 • Phím Alt trái+phím Shift trái+Print Screen (Bật hoặc tắt Độ tương phản Cao)
 • Phím Alt trái+phím Shift trái+Num Lock (Bật hoặc tắt MouseKeys)
 • Nhấn phím Shift năm lần (Bật hoặc tắt StickyKeys)
 • Nhấn phím Num Lock trong năm giây (Bật hoặc tắt ToggleKeys)
 • Biểu trưng Windows+U (Mở Trình quản lý Tiện ích)

Phím tắt trong Windows Explorer

 • End (Hiển thị phần dưới cùng của cửa sổ đang hoạt động)
 • Home (Hiển thị phần trên cùng của cửa sổ đang hoạt động)
 • Num Lock+Dấu sao (*) (Hiển thị tất cả các thư mục con trong thư mục đã chọn)
 • Num Lock+Dấu cộng (+) (Hiển thị nội dung của thư mục đã chọn)
 • Num Lock+Dấu trừ (-) (Thu gọn thư mục đã chọn)
 • Mũi tên Trái  (Thu gọn lựa chọn hiện tại nếu được mở rộng hoặc chọn thư mục cấp trên)
 • Mũi tên Phải  (Hiển thị lựa chọn hiện tại nếu được thu gọn hoặc chọn thư mục con đầu tiên) 

Phím tắt trong Bản đồ Ký tự

Sau khi bạn bấm đúp vào một ký tự trên lưới ký tự, bạn có thể di chuyển qua lưới bằng cách sử dụng các phím tắt bàn phím:
 • Mũi tên Phải  (Di chuyển sang bên phải hoặc tới đầu dòng tiếp theo)
 • Mũi tên Trái  (Di chuyển tới bên trái hoặc cuối dòng trước đó) 
 • Mũi tên Lên (Di chuyển lên một hàng)
 • Mũi tên Xuống (Di chuyển xuống một hàng)
 • Page Up  (Di chuyển lên một màn hình một lần)
 • Page Down (Di chuyển xuống một màn hình một lần)
 • Home (Di chuyển đến đầu dòng)
 • End (Di chuyển đến cuối dòng)
 • Ctrl+Home (Di chuyển đến ký tự đầu tiên)
 • Ctrl+End (Di chuyển đến ký tự cuối cùng)
 • Dấu cách (Chuyển đổi giữa chế độ Mở rộng và Bình thường khi một ký tự được chọn) 

Phím tắt trong Bàn điều khiển Quản lý của Microsoft (MMC) phím tắt cửa sổ chính

 • Ctrl+O (Mở một bảng điều khiển đã lưu)
 • Ctrl+N (Mở một bảng điều khiển mới)
 • Ctrl+S (Lưu bảng điều khiển đang mở)
 • Ctrl+M (Thêm hoặc xoá một mục bảng điều khiển)
 • Ctrl+W (Mở cửa sổ mới)
 • Phím F5 (Cập nhật nội dung của tất cả cửa sổ bàn điều khiển)
 • Alt+Dấu cách (Hiển thị menu cửa sổ MMC)
 • Alt+F4 (Đóng bảng điều khiển)
 • Alt+A (Hiển thị menu Hành động)
 • Alt+V (Hiển thị menu Xem)
 • Alt+F (Hiển thị menu Tệp)
 • Alt+O (Hiển thị menu Mục ưa thích) 

Phím tắt trong Bảng điều khiển Quản lý Microsoft (MMC)

 • Ctrl+P (In trang hiện tại hoặc ngăn đang hoạt động)
 • Alt+Dấu trừ (-) (Hiển thị menu cửa sổ cho cửa sổ bảng điều khiển đang hoạt động)
 • Shift+F10 (Hiển thị menu Hành động phím tắt cho mục đã chọn)
 • Phím F1 (Mở chủ đề Trợ giúp, nếu có, cho mục được chọn)
 • Phím F5 (Cập nhật nội dung của tất cả cửa sổ bàn điều khiển)
 • Ctrl+F10 (Phóng to cửa sổ bảng điều khiển đang hoạt động)
 • Ctrl+F5 (Khôi phục cửa sổ bảng điều khiển đang hoạt động)
 • Alt+Enter (Hiển thị hộp thoại Thuộc tính, nếu có, cho mục đã chọn)
 • Phím F2 (Đổi tên mục đã chọn)
 • Ctrl+F4 (Đóng cửa sổ bảng điều khiển đang hoạt động. Khi bảng điều khiển chỉ có một cửa sổ bảng điều khiển, phím tắt này đóng bảng điều khiển) 

Phím tắt trong kết nối màn hình từ xa

 • Ctrl+Alt+End (Mở hộp thoại Bảo mật của Microsoft Windows NT)
 • Alt+Page Up (Chuyển giữa các chương trình từ trái sang phải)
 • Alt+Page Down (Chuyển giữa các chương trình từ phải sang trái)
 • Alt+Insert (Di chuyển lần lượt qua các chương trình theo thứ tự sử dụng gần đây nhất)
 • Alt+Home (Hiển thị menu Bắt đầu)
 • Ctrl+Alt+Phím ngắt (Chuyển đổi máy tính khách giữa màn hình cửa sổ và toàn màn hình)
 • Alt+Delete (Hiển thị menu Windows)
 • Ctrl+Alt+Dấu trừ (-) (Đặt ảnh chụp toàn bộ khu vực cửa sổ máy khách trên bảng nhớ tạm Máy chủ đầu cuối và cung cấp cùng chức năng như khi nhấn Alt+Print Screen trên máy tính cục bộ)
 • Ctrl+Alt+Dấu cộng (+) (Đặt ảnh chụp cửa sổ đang hoạt động trong máy khách trên bảng nhớ tạm Máy chủ đầu cuối và cung cấp cùng chức năng như khi nhấn Print Screen trên máy tính cục bộ.) 

Phím tắt trong Microsoft Internet Explorer

 • Ctrl+B (Mở hộp thoại Tổ chức Mục ưa thích)
 • Ctrl+E (Mở thanh Tìm kiếm)
 • Ctrl+F (Khởi động tiện ích Tìm)
 • Ctrl+H (Mở thanh Lịch sử)
 • Ctrl+I (Mở thanh Mục ưa thích)
 • Ctrl+L (Mở hộp thoại Mở)
 • CtrlL+N (Bắt đầu một bản khác của trình duyệt với cùng địa chỉ web)
 • Ctrl+O (Mở hộp thoại Mở, giống như CTRL+L)
 • Ctrl+P (Mở hộp thoại In)
 • Ctrl+R (Cập nhật trang web hiện tại)
 • Ctrl+W (Đóng cửa sổ hiện tại) 

 Tổng hợp từ Microsoft

Xem thêm:
Danh sách phím tắt và tính năng mới trong Windows 10
- Tổng hợp tất cả các phím tắt trong Windows 8
- Danh sách toàn bộ phím tắt trong Microsoft Word
- Cách vào BIOS cho tất cả các máy tính hiện nay


Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment