Tổng hợp các ebook lập trình iOS từ cơ bản đến nâng cao

by 9:00:00 AM 0 nhận xét
Tổng hợp các ebook học lập trình ios từ cơ bản đến nâng cao, download miễn phí.

1. BEGINNING iOS5 DEVELOPMENThttp://khoapham.vn/nhatnghe/ebooks/beginningIos5.pdf.zip


2. IPHONE AND IPAD GAME DEVELOPMENT FOR DUMMIES


http://khoapham.vn/nhatnghe/ebooks/iPhone%20and%20iPad%20Game%20Development%20For%20Dummies.pdf.zip


3. IPHONE AND IPAD APPS FOR ABSOLUTE BEGINNERS - MAY 2012


http://khoapham.vn/nhatnghe/ebooks/Apress.iPhone.and.iPad.Apps.for.Absolute.Beginners.May.2010.pdf.zip


4. OBJECTIVE-C PROGRAMMING PROGRAMMING- OCT 2012


http://khoapham.vn/nhatnghe/ebooks/Big.Nerd.Ranch.Objective-C.Programming.Oct.2011.pdf.zip


5. IPHONE APPLICATION DEVELOPMENT FOR DUMMIEShttp://khoapham.vn/nhatnghe/ebooks/iphone-application-development-for-dummies.pdf.zipXem thêm:
- Top những trang web học C++ trực tuyến miễn phí
- Ebook tự học lập trình C++ tiếng Việt
- Ebook Nguyên tắc cơ bản của lập trình máy tính với C#
- Tài liệu lập trình PHP và MYSQL bằng Tiếng Việt miễn phí
- Tài liệu học lập trình java cơ bản [Tiếng Việt]
- Ebook căn bản lập trình PHP và MySQL bằng tiếng Việt
Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment