Cách lấy giá trị biến từ một URL bằng Javascript (Get URL Variables)

by 4:45:00 PM 1 nhận xét
Cách lấy giá trị biến từ một URL bằng Javascript (Get URL Variables), bước thực hiện rất đơn giản như sau:

Tạo một function lấy giá trị biến từ một URL như sau:
function getQueryVariable(variable)
{
    var query = window.location.search.substring(1);
    var vars = query.split("&");
    for (var i=0;i<vars.length;i++) {
        var pair = vars[i].split("=");
        if(pair[0] == variable){return pair[1];}
    }
    return(false);
}
Sau đó chúng ta sẻ sử dụng function này:

Ví dụ từ một URL như sau: http://www.obinb.com/page.php?order=1&thumb=image.jpg

- Khi chúng ta gọi getQueryVariable("order") thì kết quả trả về sẻ là 1
- Khi chúng ta gọi getQueryVariable("thumb") thì kết quả trả về sẻ là image.jpg


Xem thêm:
- Lấy đường dẫn URL và Title trang hiện tại bằng Javascript hoặc jQuery
- Lấy đường dẫn URL của trang hiện tại bằng PHP

1 comment:

 1. Mình dùng hàm này, có lúc thì chạy tốt, có lúc lại không, đều trên Chrome cả, không hiểu nữa

  ReplyDelete