Hướng dẫn đặt quảng cáo theo từng forum hoặc category trong xenforo

by 11:50:00 AM 1 nhận xét
Diễn đàn Xenforo mặc định không có chức năng đặt quảng cáo theo từng forum hoặc category nhưng vẫn có cách làm đơn giản giúp bạn giải quyết được vấn đề này.


Thực hiện như sau:

1 Đặt quảng cáo theo từng forum (node)

Tạo một template mới đặt tên banner tùy ý, add đoạn code như sau:
<xen:if is="{$forum.node_id} ==50">

 Nội dung bannner

 </xen:if>
Trong đó 50 là id của forum bạn muốn quảng cáo được hiển thị.

Hoặc theo nhiều forum
<xen:if is="{$forum.node_id} ==50 or {$forum.node_id} ==49">

 Nội dung banner

 </xen:if>
 Trong đó 5049 là id của 2 forum bạn muốn đặt quảng cáo, nếu thêm một forum khác bạn sử dụng lại cú pháp trên với or

Hoặc theo nhiều forum bằng array :
<xen:if is="in_array({$forum.node_id}, array(49,50,94,75,73,76,72,71,89,82,77,80,83,85,88))">

Nội dung banner

</xen:if>
Trong đó 49,50,94,75,73,76,72,71,89,82,77,80,83,85,88 là id những forum bạn muốn quảng cáo xuất hiện.

2 Đặt quảng cáo theo từng category:

Tương tự như cách đã làm với forum, ta chỉ cần đổi biến $forum thành $category
ví dụ:
<xen:if is="{$category.node_id} == 50">

Nội dung banner

</xen:if>
Đặt quảng cáo theo nhiều category cũng tương tự như làm với forum, ta chỉ cần đổi biến $forum thành $category

Lưu ý: Đây chỉ là các bước tạo template và add code banner theo forum hoặc category chứ chưa đặt vị trí banner xuất hiện nên sẽ chưa có banner xuất hiện.
Sau khi Lưu code bạn sẽ sử dụng code include banner vào vị trí bạn muốn add trong template của diễn đàn:

<xen:include template="banner_template" />

Trong đó banner_template là tên template bạn đặt trong quá trình tạo banner.

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:
- XenTag 2.1 plugin hữu ích cho thành viên & SEO diễn đàn Xenforo
- Hướng dẫn tạo khung đăng nhập bằng pop up trên diễn đàn Xenforo
- Tạo khung đăng ký thành viên dạng popup trong diễn đàn Xenforo
- [8wayRun.Com] XenPorta 1.6.0 - Plugin CMS miễn phí mạnh mẽ cho Xenforo 
- Hướng dẫn tạo quảng cáo sau bài viết đầu tiên cho diễn đàn Xenforo


1 comment:

  1. Các bác có thể hướng dẫn dân ngoại đạo được không ạ, xin phép được trả phí ạ ! 0975373471

    ReplyDelete