Hướng dẫn cách gắn nhiều code Google Analytics lên một website

by 11:16:00 AM 0 nhận xét
Thông thường thì bạn chỉ sử dụng 1 code thống kê Google Analytics duy nhất cho website của mình, tuy nhiên trong một số trường hợp bạn phải sử dụng nhiều code Google Analytics khác nhau để thống kê cho từng thuộc tính khác nhau trên website, hoặc bạn muốn thống kê theo từng danh mục chẳng hạn.


Vậy giải pháp là gì? Bạn chỉ cần đặt một thống kê chung cho toàn website, sau đó đặt thống kê cho từng danh mục.

Đầu tiên bạn phải tạo ra nhiều id thuộc tính riêng và lấy id thuộc tính đó để add lên website, id thuộc tính có dạng: UA-123456-1

Sau đó gắng code vào website theo 2 cách sau:

Cách 1:
<script type="text/javascript">
_gaq.push(
  ['_setAccount', 'UA-XXXXX-1'],
  ['_trackPageview'],
  ['a._setAccount', 'UA-XXXXX-2'],
  ['a._trackPageview']
  ['b._setAccount', 'UA-YYYYYY-1'],
  ['b._trackPageview']
);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>
Trong ví dụ trên đã gắn 3 code Analytics khác nhau với 3 id thuộc tính khác nhau là UA-XXXXX-1, UA-XXXXX-2UA-YYYYYY-1

Cách 2:
<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXX-1']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
_gaq.push(['a._setAccount', 'UA-XXXXX-2']);
_gaq.push(['a._trackPageview']);
_gaq.push(['b._setAccount', 'UA-YYYYY-1']);
_gaq.push(['b._trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>
Cả 2 cách trên đều sử dụng code dạng mảng để để chứa id thuộc tính.

Chúc các bạn thành công!


Xem thêm:
- Hướng dẫn gắn code Google Analytics vào forum Xenforo
- Cách tạo và gắn biểu tượng favicon và favicon động ( dạng gif favicon ) cho website
- Hướng dẫn sử dụng Lazy Load cho website hoặc blog
- Hướng dẫn cách gắn Google Analytics vào Opencart
Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment