Hướng dẫn tự động chuyển trang ( Auto Redirect ) bằng Timeout trong Javascript

by 3:58:00 PM 2 nhận xét
Tự động chuyển trang ( Auto Redirect ) bằng Timeout trong Javascript khá là dễ dàng, bạn còn có thể tạo ra bộ đếm ngược giúp người dùng có cảm giác dễ chịu hơn khi chờ chuyển trang.


Các bạn làm như sau: Đặt đoạn code này trước thẻ </head>
<script type="text/javascript">
var time = 15; // Thời gian đếm ngược
var page = "http://www.redirect-url.com/"; // Trang bạn muốn chuyển đến
function countDown(){
time--;
gett("timecount").innerHTML = time;
if(time == -1){
window.location = page;
}
}
function gett(id){
if(document.getElementById) return document.getElementById(id);
if(document.all) return document.all.id;
if(document.layers) return document.layers.id;
if(window.opera) return window.opera.id;
}
function init(){
if(gett('timecount')){
setInterval(countDown, 1000);
gett("timecount").innerHTML = time;
}
else{
setTimeout(init, 50);
}
}
document.onload = init();
</SCRIPT>
Bạn đặt đoạn code show thời gian đếm ngược này trong body trang :
<h3>Trang sẽ tự chuyển sau <span id="timecount"></span> giây!</h3>
Bạn có thể tùy chỉnh giao diện đếm ngược đẹp hơn.

Các bạn có thể tham khảo thêm những cách  tự động chuyển trang ( Auto Redirect ) khác:
- Cách tự động chuyển trang ( Auto Redirect ) bằng HTTP Status Code 301 hoặc 302
- Cách tự động chuyển trang ( Auto Redirect ) bằng thẻ Meta HTML


Xem thêm:
- Cách chạy lệnh Javascript sau khi load trang hoàn tất
- Lấy đường dẫn URL và Title trang hiện tại bằng Javascript hoặc jQuery
- Lấy đường dẫn URL của trang hiện tại bằng PHP
- Hướng dẫn resize ảnh đơn giản bằng PHP
- Tài liệu lập trình PHP và MYSQL bằng Tiếng Việt miễn phí
- Ebook căn bản lập trình PHP và MySQL bằng tiếng Việt

2 comments: