Hướng dẫn tạo biến dùng chung toàn bộ template Xenforo ( Global Template Variable )

by 2:01:00 PM 0 nhận xét
Trong template Xenforo mặc định đã hỗ trợ nhiều biến dùng chung  ( Global Variable ) nhưng đôi khi việc custom template khiến bạn phải tạo ra những biến không có sẵn để đặt tùy ý bất cứ nơi đâu trong template diễn đàn. Việc này thật đơn giản, bạn chỉ cần thực hiện các bước trong hướng dẫn sau đây:


 1Tải và cài đặt Plugin Global Template Variable

 - Tải plugin tại đây
 - Cài đặt: Giải nén và upload folder "library" lên folder root của diễn đàn trên host. Từ admincp Xenforo chạy install plugin trỏ tới file install file "addon-semprot_gtv.xml" vừa giải nén.

2 Tạo biến custom theo ý muốn:

- Sau khi cài đặt plugin, bạn mở file /library/Semprot/GlobalTemplateVariable/Listener.php trên host vừa upload, thêm biến tùy ý như những biến có sẵn là is_handsomeis_fat:
<?php
class Semprot_GlobalTemplateVariable_Listener
{
  public static function template_create(&$templateName, array &$params, XenForo_Template_Abstract $template)
  {
    $params['is_handsome'] = true;
    $params['is_fat'] = false;
    $params['example'] = "www.obinb.com";
  }

}
3 Sử dụng biến vừa tạo:

Với những biến bạn vừa tạo, bạn có thể tùy ý sử dụng ở mọi template của giao diện Xenforo. Ví dụ:
Tại template PAGE_CONTAINER ta đặt đoạn code như sau:
<xen:if is="{$is_handsome}">
You are handsome.
<xen:else />
You are not handsome.
</xen:if>

<xen:if is="{$is_fat}">
You are fat.
<xen:else />
You are not fat.
</xen:if>

Lưu ý: Plugin Global Template Variable hỗ trợ Xenforo version 1.4


Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:
- XenTag 2.1 plugin hữu ích cho thành viên & SEO diễn đàn Xenforo
- [8wayRun.Com] XenPorta 1.6.0 - Plugin CMS miễn phí mạnh mẽ cho Xenforo
- Tạo khung đăng ký thành viên dạng popup trong diễn đàn Xenforo
- Hướng dẫn đặt quảng cáo theo từng forum hoặc category trong xenforo
- Video hướng dẫn chi tiết cách viết Addon cho diễn đàn XenForo

Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment