Cách remove kí tự xuống dòng ( \n ) trong Javascript

by 9:12:00 PM 0 nhận xét

Tự hỏi đáp

Trả lời

Kí tự xuống dòng ( \n ) dùng để chèn vào đoạn string để xuống dòng khi soạn thảo hoặc import nội dung text, đôi khi bạn phải remove nó đi, sau đây là cách làm đơn giản bằng Javascript:

Bạn dùng hàm replace để remove chúng với 1 chuỗi rỗng (""):
Ví dụ:
var text = "text1\ntext2";
text.replace(/\r?\n|\r/g, '');
// return => "text1text2"


Nếu câu trả lời sai ngại gì không chỉnh? Nếu câu trả lời thiếu ngại gì không thêm? Nếu có câu trả lời hay hơn ngại gì không chia sẻ? Mời các bạn comment bên dưới


Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment