Cách kiểm tra khi nào Ajax load xong

by 12:46:00 PM 0 nhận xét

Giải đáp nhanh

Trả lời

Để kiểm tra khi nào Ajax load xong và thực thi một lệnh gì đó các bạn chỉ cần sử dụng hàm ajaxComplete được hỗ trợ sẵn trong Jquery, cách dùng như sau:

Gọi hàm ajaxComplete và đặt code thực thi bạn muốn vào trong nó:
$( document ).ajaxComplete(function() {
  // Lệnh thực thi khi ajax load xong
});
Rất đơn giản phải không nào? Chúc các bạn thành công!

Nếu câu trả lời sai ngại gì không chỉnh? Nếu câu trả lời thiếu ngại gì không thêm? Nếu có câu trả lời hay hơn ngại gì không chia sẻ? Mời các bạn comment bên dưới


Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment