New
Loading...
5 template WordPress Responsive tuyệt đẹp cho những ai cần. Download miễn phí.

1. InterStellar

 

2. Customizr

 

3. Twenty Fourteen


4. Aldehyde5.Adamos


Trích từ wpmudev.org

10 WordPress Themes miễn phí tuyệt đẹp hỗ trợ responsive cho mọi người. Bạn có thể xem demo trực tiếp trước khi download.

Twenty FourteenAldehyde

aldehyde

Adamos

adamos

Arcade

arcade

Alpha Forte

alpha-forte

TYPAL

typal

Hueman

hueman

Revera

revera

Luminus

luminus

Point

point

Theo: wpmudev.org
10 theme Wordpress tuyệt đẹp hỗ trợ responsive và đặc biệt là download hoàn toàn miễn phí. Những theme này hỗ trợ nhiều loại hình trang website khác nhau như mua bán, website thông tin, blog cá nhân...

1. Zerif Lite Download    Demo

 2. Simple Theme

Download    Demo

 3. Opulus Theme


Download    Demo

4. Constructzine Lite


Download     Demo

5. Dazzling

Download      Demo

6. Sparkling

Download     Demo

7. Unite

Download       Demo

8. Travelify

Download      Demo

9. The SSMAG


Download      Demo

10. Fullby


 Download    DemoS.T