New
Loading...
 Excel là công cụ quan trọng trong ngành kế toán, nhưng để bảo mật cho những số liệu quan trọng ngoài việc bảo mật cho mấy tính bạn cũng cần phải đặt mật khẩu cho file Excel. Nếu bạn chưa biết đặt mật khẩu như thế nào thì hãy đọc bài hướng dẫn sau nhé.


1. Đặt mẩu khẩu cho EXCEL 2003
Bạn chọn Menu => Tool => Option => Security.
Nhập mật khẩu của bạn vào khung Password to Open và bấm OK.


Nếu bạn muốn người khác chỉ có thể xem mà không chỉnh sửa được file đó, bạn đặt mật khẩu ở khung Password  to modify.

2. Đặt mẩu khẩu cho EXCEL 2007
Bạn chọn Office => Prepare => Encrypt Document.

Nhập mật khẩu vào ô Password trong cửa sổ Encrypt Document, rồi nhập lại lần nữa Confirm Password => Nhấn Ok để hoàn tất

3. Đặt mẩu khẩu cho EXCEL 2010
Bạn chọn File => Info => Protect Workbook  sau đó chọn Encript with password


Nhập mật khẩu vào ô Password trong cửa sổ Encrypt Document, rồi nhập lại lần nữa Confirm Password => Nhấn Ok để hoàn tất.

Chút bạn thành công!