New
Loading...
Top 5 công cụ nghiên cứu và phân tích từ khóa dưới đây sẻ giúp bạn thực hiện chiến dịch SEO dễ dàng hơn, hiệu quả hơn mà lại miễn phí nữa.


1. Google Adwords Keyword Planner
Adwords Keyword Planner giúp bạn tìm kiếm các từ khóa và ý tưởng nhóm quảng cáo, xác định cụ thể các từ khóa có thể thực hiện, tạo danh sách từ khóa mới bằng cách nhân nhiều từ khóa danh sách. Công cụ này còn giúp bạn chọn giá thầu và ngân sách cho chiến lược quảng cáo Adwords.
Địa chỉ: https://adwords.google.com/KeywordPlanner

2. KeywordTool.io
KeywordTool.io là một công cụ nghiên cứu từ khóa sử dụng Google Autocomplete để tạo ra các từ khóa đuôi dài.
Địa chỉ: http://keywordtool.io/

3. UbberSuggest
UberSuggest trích cụm từ khóa và gợi ý từ khóa, và sau đó hiển thị chúng trong một định dạng danh sách có thể dễ dàng sao chép và dán.
Địa chỉ: http://ubersuggest.org/

 4. BuzzStream Meta Tag Extractor
BuzzStream Meta Tag Extractor tự động tạo ra tittle tags, từ khóa và thẻ meta description cho 1 danh sách URL
Địa chỉ: http://tools.buzzstream.com/meta-tag-extractor

5. Keyword Eye ( Miễn phí tìm kiếm 10 từ khóa 1 ngày )
Keyword Eye là một công cụ gợi ý từ khóa cho quảng cáo PPC và SEO. Nhập từ khóa và công cụ sẽ gửi lại từ ​​khoá đề xuất. Nó sẻ cho ta biết được khối lượng tìm kiếm hàng tháng và mức độ cạnh tranh của từ khóa.
Địa chỉ:  http://www.keywordeye.com/