New
Loading...
Bạn làm việc trên 2 hoặc nhiều máy tính khác nhau và sử dụng chung một tài khoản Microsoft và muốn quản lý đồng bộ giữa các máy tính đó. Đôi khi bạn chỉ muốn đồng bộ một số phần nào đó và tắt một số phần ví dụ như phần setting cá nhân như background,màu sắn, ảnh profile...

Sau đây là cách đơn giản để bạn thực hiện nhanh việc này:

Bước 1: Vào Setting => Change PC Setting bằng cách rê chuột vào góc phải màn hình để sổ menu phải ra:
Bước 2: Chọn tab OneDrive trong cửa sổ PC Setting


Bước 3: Chọn Sync setting trong cửa sổ OnceDrive và cài đặt tắt mở những phần mà bạn muốn ở màn hình bên phải:Rất đơn giản phải không nào? Chúc các bạn thành công!