New
Loading...
Graph Meta là thẻ meta không thể thiếu khi bạn muốn làm SEO web thông qua mạng xã hội Facebook, nhưng đối với một blogger thì thế nào? Sau đây là hướng dẫn các bạn cách gắn thể Graph Meta đơn giản nhất.


1 Vào Template => Edit Template => Ctr + F tìm thẻ <html 

=> Chèn code định dạng dưới vào như sau: <html codehere>
xmlns:og='http://ogp.me/ns#

2 Ctr + F tìm <title><data:blog.pageTitle/></title> chèn đoạn code sau lên trên:

<!-- Open Graph Meta Tags begin -->

  <meta expr:content='data:blog.pageTitle' property='og:title'/>

  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

  <b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>

   <meta expr:content='data:blog.postImageThumbnailUrl' property='og:image'/>

  </b:if>

  </b:if>

  <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'><meta content='linkDefaultImageOg.jpg' property='og:image'/></b:if>

  <meta expr:content='data:blog.title' property='og:title'/>

  <meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>

  <b:if cond='data:blog.metaDescription'>

   <meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>

  </b:if>

  <meta content='61737022491256' property='fb:app_id'/> <!-- App id facebook Nếu bạn không có thì xóa dòng này-->

  <!-- Open Graph Meta Tags end-->

3 Sửa những nội dung mặc định thành của website bạn và lưu lại.

- linkDefaultImageOg.jpg  = Link hình ảnh mặc định của blog  
- 61737022491256 = app id Facebook   

Thử like hoặc share một nội dung nào đó trên trang bạn xem, bài viết sẻ được hiển thị đầy đủ gồm có Title, images, description, link => Bạn đã thành công!

Xem thêm:
- Ebook hướng dẫn cách tạo và chỉnh sửa một Blogger Templates
- Hướng dẫn sửa lỗi cấu trúc dữ liệu (Structured Data) trong Blogger
- Hướng dẫn gắn nhanh comment Facebook cho blogger
- Tạo widget Bài Viết Mới Nhất (Recent Post) có ảnh thumbnail cho Blogger