New
Loading...
 Windows 8 là hệ điều hành mới phát hành của Microsoft nên sẻ có nhiều người gặp khó khăn trong việc sử dụng. Để thao tác nhanh và tiện lợi hơn hãy sử dụng phím tắt, càng nhiều các tốt.


Sau đây là bài tổng hợp các phím tắt trong Windows 8 để các bạn dễ nắm bắt.

1. Tổ hợp phím tắt hàng đầu
 Bảng sau đây chứa tổ hợp phím tắt phổ biến cho Windows 8.1 và Windows RT 8.1.

Phím
Công dụng
Ctrl+C (hoặc Ctrl+Insert)
Sao khoản mục đã chọn
Ctrl+X
Cắt khoản mục đã chọn
Ctrl+V (hoặc Shift+Insert)
Dán khoản mục đã chọn
Ctrl+Z
Hoàn tác một hành động
Alt+Tab
Chuyển các ứng dụng đang mở (ngoại trừ ứng dụng bàn làm việc)
Alt+F4
Đóng khoản mục đang hoạt động hoặc thoát ứng dụng đang hoạt động
Phím logo Windows +L
Khóa PC của bạn hoặc chuyển mọi người
Phím logo Windows +D
Hiển thị hoặc ẩn bàn làm việc
 
2. Lối tắt bàn phím mới
Bảng sau đây chứa các lối tắt bàn phím mới mà bạn có thể sử dụng trong Windows.
Phím
Công dụng
Phím logo Windows‌+bắt đầu gõ
Tìm kiếm PC của bạn
Ctrl+dấu cộng (+) hay Ctrl+dấu trừ (-)
Phóng to hoặc thu nhỏ nhiều khoản mục như các ứng dụng đã ghim vào Màn hình bắt đầu
Ctrl+cuộn bánh xe
Phóng to hoặc thu nhỏ nhiều khoản mục như các ứng dụng đã ghim vào Màn hình bắt đầu
Phím logo Windows  +C
Mở nút
Trong ứng dụng, mở các lệnh cho ứng dụng
Phím logo Windows+F
Mở nút Tìm kiếm để tìm kiếm tệp
Phím logo Windows+H
Mở nút Chia sẻ
Phím logo Windows+I
Mở nút Thiết đặt
Phím logo Windows+K
Mở nút Thiết bị
Phím logo Windows+O
Khóa hướng màn hình (dọc hoặc ngang)
Phím logo Windows+Q
Mở nút Tìm kiếm để tìm mọi nơi hoặc trong ứng dụng đang mở (nếu ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm ứng dụng)
Phím logo Windows +S
Mở nút Tìm kiếm để tìm Windows và web
Phím logo Windows+W
Mở nút Tìm kiếm để tìm kiếm thiết đặt
Phím logo Windows +Z
Hiện lệnh có sẵn trong ứng dụng
Phím logo Windows+phím cách
Chuyển ngôn ngữ nhập và bố trí bàn phím
Phím logo Windows+Ctrl+phím cách
Thay đổi kiểu nhập đã chọn trước đó
Phím logo Windows+Tab
Quay vòng các ứng dụng được sử dụng gần đây (ngoại trừ ứng dụng trên máy tính)
Phím logo Windows+Ctrl+Tab
Quay vòng các ứng dụng được sử dụng gần đây (ngoại trừ ứng dụng trên máy tính)
Phím logo Windows+Shift+Tab
Quay vòng các ứng dụng được sử dụng gần đây (ngoại trừ ứng dụng trên máy tính) theo trình tự đảo ngược
Phím logo Windows+Shift+dấu chấm (.)
Đính ứng dụng vào bên trái
Phím logo Windows+dấu chấm (.)
Quay vòng các ứng dụng đang mở
Esc
Dừng hoặc thoát tác vụ hiện tại
 
3. Lối tắt bàn phím chung
Bảng sau đây chứa các lối tắt bàn phím chung mà bạn có thể sử dụng trong Windows.
Phím
Công dụng
F1
Hiển thị Trợ giúp
F2
Đổi tên khoản mục đã chọn
F3
Tìm kiếm tệp hoặc thư mục
F4
Hiển thị danh sách thanh địa chỉ trong File Explorer
F5
Làm mới cửa sổ đang hoạt động
F6
Quay vòng các yếu tố màn hình trong cửa sổ hoặc bàn làm việc
F10
Kích hoạt thanh Menu trong ứng dụng đang hoạt động
Alt+F4
Đóng khoản mục đang hoạt động hoặc thoát ứng dụng đang hoạt động
Alt+Esc
Quay vòng các khoản mục theo trình tự mà chúng được mở
Alt+chữ gạch dưới
Thực hiện lệnh cho chữ cái đó
Alt+Enter
Hiển thị thuộc tính cho khoản mục đã chọn
Alt+Phím cách
Mở menu lối tắt cho cửa sổ đang hoạt động
Alt+mũi tên Trái
Lùi lại
Alt+Mũi tên phải
Chuyển tiếp
Alt+Page Up
Chuyển lên một màn hình
Alt+Page Down
Chuyển xuống một màn hình
Alt+Tab
Chuyển các ứng dụng đang mở (ngoại trừ ứng dụng bàn làm việc)
Ctrl+F4
Đóng tài liệu đang hoạt động (trong ứng dụng cho phép mở nhiều tài liệu cùng lúc)
Ctrl+A
Chọn tất cả các khoản mục trong tài liệu hoặc cửa sổ
Ctrl+C (hoặc Ctrl+Insert)
Sao khoản mục đã chọn
Ctrl+D (hoặc Delete)
Xóa khoản mục đã chọn và di chuyển nó vào thùng rác
Ctrl+R (hoặc F5)
Làm mới cửa sổ đang hoạt động
Ctrl+V (hoặc Shift+Insert)
Dán khoản mục đã chọn
Ctrl+X
Cắt khoản mục đã chọn
Ctrl+Y
Làm lại một hành động
Ctrl+Z
Hoàn tác một hành động
Ctrl+dấu cộng (+) hay Ctrl+dấu trừ (-)
Phóng to hoặc thu nhỏ nhiều khoản mục như các ứng dụng đã ghim vào Màn hình bắt đầu
Ctrl+cuộn bánh xe chuột
Thay đổi kích cỡ biểu tượng trên bàn làm việc hay phóng to hoặc thu nhỏ nhiều khoản mục như các ứng dụng đã ghim vào Màn hình bắt đầu
Ctrl+mũi tên Phải
Di chuyển con chạy tới đầu của từ tiếp theo
Ctrl+Mũi tên trái
Di chuyển con chạy tới đầu của từ trước
Ctrl+Mũi tên xuống
Di chuyển con chạy tới đầu của đoạn tiếp theo
Ctrl+Mũi tên lên
Di chuyển con chạy tới đầu của đoạn trước
Ctrl+Alt+Tab
Sử dụng phím mũi tên để chuyển qua lại tất cả ứng dụng
Ctrl+phím mũi tên (để di chuyển đến một khoản mục)+Phím cách
Chọn nhiều khoản mục riêng trong cửa sổ hoặc bàn làm việc
Ctrl+Shift với một phím mũi tên
Chọn một khối văn bản
Ctrl+Esc
Mở Màn hình bắt đầu
Ctrl+Shift+Esc
Mở Trình quản lý Tác vụ
Ctrl+Shift
Chuyển bố trí bàn phím khi có nhiều bố trí bàn phím
Ctrl+Phím cách
Bật hoặc tắt trình soạn phương pháp nhập liệu (IME) tiếng Trung
Shift+F10
Hiển thị menu lối tắt cho khoản mục đã chọn
Shift với bất kỳ phím mũi tên nào
Chọn nhiều hơn một khoản mục trong cửa sổ hoặc bàn làm việc hay chọn văn bản trong tài liệu
Shift+Delete
Trước hết, xóa khoản mục đã chọn mà không di chuyển nó vào thùng rác
Mũi tên phải
Mở menu tiếp theo bên phải hoặc mở menu con
Mũi tên trái
Mở menu tiếp theo bên trái hoặc đóng menu con
Esc
Dừng hoặc rời tác vụ hiện tại
 
4. Lối tắt bàn phím cho phím logo Windows
Bảng sau chứa lối tắt bàn phím sử dụng phím logo Windows.
Phím
Công dụng
Phím logo Windows +F1
Mở Trợ giúp và Hỗ trợ của Windows
Phím logo Windows
Hiển thị hoặc ẩn Màn hình bắt đầu
Phím logo Windows +B
Đặt tiêu điểm trong vùng thông báo
Phím logo Windows +C
Mở Nút
Phím logo Windows +D
Hiển thị hoặc ẩn bàn làm việc
Phím logo Windows +E
Mở File Explorer
Phím logo Windows +F
Mở nút Tìm kiếm và tìm kiếm tệp
Phím logo Windows +H
Mở nút Chia sẻ
Phím logo Windows +I
Mở nút Thiết đặt
Phím logo Windows +K
Mở nút Thiết bị
Phím logo Windows +L
Khóa PC của bạn hoặc chuyển mọi người
Phím logo Windows +M
Thu nhỏ tất cả cửa sổ
Phím logo Windows +O
Khóa hướng thiết bị
Phím logo Windows +P
Chọn chế độ hiển thị trình bày
Phím logo Windows +Q
Mở nút Tìm kiếm để tìm mọi nơi hoặc trong ứng dụng đang mở (nếu ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm ứng dụng)
Phím logo Windows +R
Mở hộp thoại Chạy
Phím logo Windows +S
Mở nút Tìm kiếm để tìm Windows và web
Phím logo Windows +T
Quay vòng các ứng dụng trên thanh tác vụ
Phím logo Windows +U
Mở Trung tâm Dễ Truy nhập
Phím logo Windows +V
Quay vòng các thông báo
Phím logo Windows +Shift+V
Quay vòng các thông báo theo trình tự đảo ngược
Phím logo Windows +W
Mở nút Tìm kiếm và tìm kiếm thiết đặt
Phím logo Windows +X
Mở menu Liên kết Nhanh
Phím logo Windows +Z
Hiện lệnh có sẵn trong ứng dụng
Phím logo Windows +,
Hiện tạm thời bàn làm việc
Phím logo Windows +Pause
Hiển thị hộp thoại Thuộc tính Hệ thống
Phím logo Windows +Ctrl+F
Tìm kiếm PC (nếu bạn đang trên mạng)
Phím logo Windows +Shift+M
Khôi phục cửa sẻ thu nhỏ trên bàn làm việc
Phím logo Windows +số
Mở màn hình nền và chạy ứng dụng được ghim vào thanh tác vụ tại vị trí được nêu theo số. Nếu ứng dụng đã chạy, chuyển sang ứng dụng đó.
Phím logo Windows +Shift+số
Mở màn hình nền và chạy thực thể mới của ứng dụng được ghim vào thanh tác vụ tại vị trí được nêu theo số.
Phím logo Windows +Ctrl+số
Mở màn hình nền và chuyển sang cửa sổ đang hoạt động cuối cùng của ứng dụng được ghim vào thanh tác vụ tại vị trí được nêu theo số
Phím logo Windows +Alt+số
Mở màn hình nền và mở Danh sách Nhảy cho ứng dụng được ghim vào thanh tác vụ tại vị trí được nêu theo số
Phím logo Windows +Ctrl+Shift+số
Mở màn hình nền và mở thực thể mới của ứng dụng được đặt tại vị trí đã cho trên thanh tác vụ như một người quản trị
Phím logo Windows +Tab
Quay vòng các ứng dụng được sử dụng gần đây (ngoại trừ ứng dụng trên máy tính)
Phím logo Windows +Ctrl+Tab
Quay vòng các ứng dụng được sử dụng gần đây (ngoại trừ ứng dụng trên máy tính)
Phím logo Windows +Shift+Tab
Quay vòng các ứng dụng được sử dụng gần đây (ngoại trừ ứng dụng trên máy tính) theo trình tự đảo ngược
Phím logo Windows +Ctrl+B
Chuyển sang ứng dụng hiển thị tin nhắn trong vùng thông báo
Phím logo Windows +Mũi tên lên
Phóng to cửa sổ
Phím logo Windows +Mũi tên xuống
Loại bỏ ứng dụng hiện thời khỏi màn hình hoặc thu nhỏ cửa sổ màn hình nền
Phím logo Windows +Mũi tên trái
Phóng to cửa sổ màn hình nền hoặc ứng dụng về bên trái màn hình
Phím logo Windows +Mũi tên phải
Phóng to cửa sổ màn hình nền hoặc ứng dụng về bên phải màn hình
Phím logo Windows +Home
Thu nhỏ tất cả ngoại trừ cửa sổ bàn làm việc đang hoạt động (khôi phục tất cả cửa sổ vào lần nhấn phím thứ hai)
Phím logo Windows +Shift+Mũi tên lên
Kéo giãn cửa sổ bàn làm việc về phần trên và dưới màn hình
Phím logo Windows +Shift+Mũi tên xuống
Khôi phục/thu nhỏ cửa sổ bàn làm việc theo chiều dọc, duy trì độ rộng
Phím logo Windows +Shift+Mũi tên trái hoặc phải
Di chuyển ứng dụng hoặc cửa sổ trong màn hình nền từ một màn hình đến màn hình khác
Phím logo Windows +Phím cách
Chuyển ngôn ngữ nhập và bố trí bàn phím
Phím logo Windows +Ctrl+Phím cách
Thay đổi kiểu nhập đã chọn trước đó
Phím logo Windows +Enter
Mở Tường thuật viên
Phím logo Windows +Shift+dấu chấm (.)
Quay vòng các ứng dụng đang mở
Phím logo Windows +dấu chấm (.)
Quay vòng các ứng dụng đang mở
Phím logo Windows +/
Tiến hành chuyển đổi lại IME
Phím logo Windows +Alt+Enter
Mở WindowsMedia Center
Phím logo Windows +dấu cộng (+) hoặc dấu trừ (-)
Phóng to hay thu nhỏ bằng Kính lúp
Phím logo Windows +Esc
Thoát Kính lúp
 
5. Lối tắt bàn phím hộp thoại
Bảng sau đây chứa các lối tắt bàn phím mà bạn có thể sử dụng trong các hộp thoại.
Phím
Công dụng
F1
Hiển thị Trợ giúp
F4
Hiển thị các khoản mục trong danh sách hoạt động
Ctrl+Tab
Di chuyển tới qua các tab
Ctrl+Shift+Tab
Di chuyển lùi qua các tab
Ctrl+số (số 1-9)
Di chuyển đến thẻ thứ n
Thẻ
Di chuyển tới qua các tùy chọn
Shift+Tab
Di chuyển lùi qua các tùy chọn
Alt+chữ gạch dưới
Thực hiện lệnh (hoặc chọn tùy chọn) đi với chữ cái đó
Spacebar (Cách trống)
Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm nếu tùy chọn đang hoạt động là một hộp kiểm
Backspace (Xóa lùi)
Mở thư mục lên một cấp nếu thư mục được chọn trong hộp thoại Lưu Làm hoặc Mở
Phím mũi tên
Chọn nút nếu tùy chọn đang hoạt động là một nhóm nút tùy chọn
 
6. Lối tắt bàn phím File Explorer
Bảng sau đây chứa lối tắt bàn phím để làm việc với cửa sổ hay thư mục File Explorer.
Phím
Công dụng
Alt+D
Chọn thanh địa chỉ
Ctrl+E
Chọn hộp tìm kiếm
Ctrl+F
Chọn hộp tìm kiếm
Ctrl+N
Mở một cửa sổ mới
Ctrl+W
Đóng cửa sổ hiện tại
Ctrl+cuộn bánh xe chuột
Thay đổi kích cỡ và diện mạo của biểu tượng tệp và thư mục
Ctrl+Shift+E
Hiển thị tất cả thư mục phía trên thư mục đã chọn
Ctrl+Shift+N
Tạo thư mục mới
Num Lock+dấu hoa thị (*)
Hiển thị tất cả thư mục con phía dưới thư mục đã chọn
Num Lock+dấu cộng (+)
Hiển thị nội dung thư mục đã chọn
Num Lock+dấu trừ (-)
Thu gọn thư mục đã chọn
Alt+P
Hiển thị ngăn xem trước
Alt+Enter
Mở hộp thoại Thuộc tính cho mục đã chọn
Alt+Mũi tên phải
Xem thư mục tiếp theo
Alt+Mũi tên lên
Xem thư mục mà thư mục ở trong đó
Alt+mũi tên Trái
Xem thư mục trước
Backspace (Xóa lùi)
Xem thư mục trước
Mũi tên phải
Hiển thị lựa chọn hiện tại (nếu nó được thu gọn) hoặc chọn thư mục con đầu tiên
Mũi tên trái
Thu gọn lựa chọn hiện tại (nếu nó được mở rộng) hoặc chọn thư mục mà thư mục ở trong đó
End
Hiển thị phần dưới cùng của cửa sổ đang hoạt động
Home
Hiển thị phần trên cùng của cửa sổ đang hoạt động
F11
Phóng to hoặc thu nhỏ cửa sổ đang hoạt động
 
7. Lối tắt bàn phím thanh tác vụ

Bảng sau đây chứa lối tắt bàn phím để làm việc với các khoản mục trên thanh tác vụ bàn làm việc.
Phím
Công dụng
Shift+bấm vào nút thanh tác vụ
Mở ứng dụng hoặc nhanh chóng mở thực thể ứng dụng khác
Ctrl+Shift+bấm vào nút thanh tác vụ
Mở ứng dụng như là người quản trị
Shift+bấm chuột phải vào nút thanh tác vụ
Hiện menu cửa sổ cho ứng dụng
Shift+bấm chuột phải vào nút thanh tác vụ đã nhóm lại
Hiện menu cửa sổ cho nhóm
Ctrl+bấm vào nút thanh tác vụ đã nhóm lại
Quay vòng các cửa sổ của nhóm
 
8. Lối tắt bàn phím Dễ Truy nhập
Bảng sau đây chứa lối tắt bàn phím có thể giúp làm cho PC của bạn dễ sử dụng hơn.
Phím
Công dụng
Nhấn phím Shift phải khoảng tám giây
Bật hay tắt Phím Lọc
Alt trái+Shift trái+Print Screen
Bật hay tắt Độ tương phản cao
Alt trái+Shift trái+Num Lock
Bật hay tắt Phím Chuột
Nhấn phím Shift năm lần
Bật hay tắt Phím Dính
Nhấn phím Num Lock khoảng năm giây
Bật hay tắt Phím bật tắt
Phím logo Windows +U
Mở Trung tâm Dễ Truy nhập
 
9. Lối tắt bàn phím kính lúp
Bảng sau đây chứa lối tắt bàn phím để làm việc với Kính lúp
Phím
Công dụng
Phím logo Windows+dấu cộng (+) hoặc dấu trừ (-)
Phóng to hay thu nhỏ
Ctrl+Alt+Phím cách
Xem trước bàn làm việc trong chế độ toàn màn hình
Ctrl+Alt+D
Chuyển sang chế độ neo
Ctrl+Alt+F
Chuyển sang chế độ toàn màn hình
Ctrl+Alt+I
Đảo màu
Ctrl+Alt+L
Chuyển sang chế độ thấu kính
Ctrl+Alt+R
Đổi kích cỡ thấu kính
Ctrl+Alt+phím mũi tên
Quét theo hướng phím mũi tên
Phím logo Windows+Esc
Thoát Kính lúp
 
10. Lối tắt bàn phím tường thuật viên
Bảng sau đây chứa lối tắt bàn phím để làm việc với Tường thuật viên
Phím
Công dụng
Phím cách hay Enter
Kích hoạt mục hiện tại
Tab và phím mũi tên
Di chuyển quanh trên màn hình
Ctrl
Ngừng đọc
Caps Lock+D
Đọc mục
Caps Lock+M
Bắt đầu đọc
Caps Lock+H
Đọc tài liệu
Caps Lock+V
Lặp lại cụm từ
Caps Lock+W
Đọc cửa sổ
Caps Lock+Page Up hay Page Down
Tăng hoặc giảm âm lượng giọng nói
Caps Lock+dấu cộng (+) hay dấu trừ (-)
Tăng hoặc giảm tốc độ giọng nói
Caps Lock+phím cách
Thực hiện thao tác mặc định
Caps Lock+Mũi tên trái hay phải
Di chuyển mục trước/tiếp theo
Caps Lock+F2
Hiện lệnh cho mục hiện tại
Nhấn Caps Lock hai lần nhanh liên tiếp
Bật hay tắt Caps Lock
Caps+Esc
Thoát Tường thuật viên
 
11. Lối tắt bàn phím cho tường thuật viên cảm ứng
Bảng sau đây chứa lối tắt bàn phím để làm việc với Tường thuật viên trên máy tính bảng bốn điểm.
Phím
Công dụng
Gõ nhẹ một lần bằng hai ngón tay
Để Tường thuật viên ngừng đọc
Gõ nhẹ ba lần bằng bốn ngón tay
Hiện tất cả lệnh của Tường thuật viên (bao gồm những lệnh không nằm trong danh sách này)
Gõ nhẹ hai lần
Kích hoạt thao tác chính
Gõ nhẹ ba lần
Kích hoạt thao tác phụ
Chạm hay kéo một ngón tay
Đọc những gì dưới các ngón tay của bạn
Vuốt trái/phải bằng một ngón tay
Di chuyển đến mục trước hay mục tiếp theo
Trượt nhanh trái/phải/lên/xuống bằng hai ngón tay
Cuộn
Trượt nhanh xuống bằng ba ngón tay
Bắt đầu đọc trên văn bản có thể tìm kiếm
 
12. Kết nối Bàn làm việc Từ xa trên lối tắt bàn phím bàn làm việc
Bảng sau đây chứa lối tắt bàn phím để làm việc với Kết nối Bàn làm việc Từ xa trên bàn làm việc.
Phím
Công dụng
Alt+Page Up
Di chuyển giữa các ứng dụng từ trái sang phải
Alt+Page Down
Di chuyển giữa các ứng dụng từ phải sang trái
Alt+Insert
Quay vòng các ứng dụng theo trình tự mà chúng được khởi động
Alt+Home
Hiển thị Màn hình bắt đầu
Ctrl+Alt+Break
Chuyển giữa cửa sổ và toàn màn hình
Ctrl+Alt+End
Hiển thị hộp thoại Bả̀o mật của Windows
Ctrl+Alt+Home
Trong chế độ toàn màn hình, kích hoạt thanh kết nối
Alt+Delete
Hiển thị menu hệ thống
Ctrl+Alt+dấu trừ (-) trên vùng phím số
Đặt một bản sao của cửa sổ đang hoạt động, trong máy khách, lên bảng tạm máy chủ đầu cuối (cung cấp tính năng tương tự như khi nhấn Alt+Print Screen trên PC cục bộ)
Ctrl+Alt+dấu cộng (+) trên vùng phím số
Đặt một bản sao của toàn bộ vùng cửa sổ máy khách lên bảng tạm máy chủ đầu cuối (cung cấp tính năng tương tự như khi nhấn Print Screen trên PC cục bộ)
Ctrl+Alt+Mũi tên phải
Gõ phím “Tab” điều khiển Bàn làm việc Từ vào phần điều khiển trong ứng dụng chủ (ví dụ như nút hoặc hệp văn bản). Có ích khi Điều khiển Bàn làm việc Từ xa được nhúng trong một ứng dụng (chủ) khác.
Ctrl+Alt+Mũi tên trái
Gõ phím “Tab” điều khiển Bàn làm việc Từ vào phần điều khiển trong ứng dụng chủ (ví dụ như nút hoặc hệp văn bản). Có ích khi Điều khiển Bàn làm việc Từ xa được nhúng trong một ứng dụng (chủ) khác.
 
13. Lối tắt bàn phím trình xem Trợ giúp của Windows
Bảng sau đây chứa lối tắt bàn phím để làm việc với trình xem Trợ giúp
Phím
Công dụng
F3
Di chuyển con chạy đến hộp tìm kiếm
F10
Hiển thị menu Tùy chọn
Home
Di chuyển đến đầu chủ đề
End
Di chuyển đến cuối chủ đề
Alt+mũi tên Trái
Di chuyển lùi về chủ đề đã xem trước đó
Alt+Mũi tên phải
Di chuyển tới chủ đề (đã xem trước đó) tiếp theo
Alt+Home
Hiển thị trang chủ Trợ giúp và Hỗ trợ
Alt+A
Hiển thị trang hỗ trợ khách hàng
Alt+C
Hiển thị Mục lục
Alt+N
Hiển thị menu Thiết đặt Kết nối
Ctrl+F
Tìm kiếm nội dung hiện tại
Ctrl+P
In chủ đề

14. Lối tắt sắp xếp lại ứng dụng
Bảng sau đây chứa lối tắt bàn phím để sắp xếp lại các ứng dụng hiện đại.

Ghi chú

  • Giữ phím logo Windows nhấn xuống liên tục trong khi sắp xếp lại các ứng dụng, từ lúc bạn nhập chế độ sắp xếp lại cho đến tất cả lệnh sắp xếp lại khác nhau. Khi đã hoàn tất việc sắp xếp lại, nhả ngón tay khỏi phím logo Windowsđể chọn sắp xếp hiện thời.
Phím
Công dụng
Phím logo Windows+. (dấu chấm)
Nhập chế độ sắp xếp lại và chọn ứng dụng hoặc bộ chia trên các màn hình
Phím logo Windows+mũi tên trái
Di chuyển ứng dụng về bên trái bộ chia
Phím logo Windows+mũi tên phải
Di chuyển ứng dụng về bên phải bộ chia
Phím logo Windows+mũi tên lên
Phóng to ứng dụng
Phím logo Windows+mũi tên xuống
Đóng ứng dụng
Phím logo Windows+Esc
Thoát chế độ sắp xếp lại


Tổng hợp từ Microsoft

Xem thêm:
Danh sách phím tắt và tính năng mới trong Windows 10
- Tổng hợp phím tắt trong Windows XP
- Danh sách toàn bộ phím tắt trong Microsoft Word
- Cách vào BIOS cho tất cả các máy tính hiện nay