New
Loading...
Dưới đây là 10 theme Wordpress đẹp, tải miễn phí, hỗ trợ responsive với bố cục và chủ đề khác nhau phù hợp với từng mục đích sử dụng như blog, website tin tức, gallery... Mỗi theme đều có link demo, bạn có thể xem qua trước khi download.

1Arcade

 Demo   Download

2Hueman

 Demo   Download

3Revera

 Demo    Download

4Point

Demo    Download

5Codium Grid

Demo    Download

6Finale

Demo     Download
7MegaResponsive

     Demo     Download

8Limo

    Demo       Download

9Radiate

Demo        Download

10Gridster


 Demo    Download  


Xem thêm:
- 10 WordPress Themes miễn phí tuyệt đẹp hỗ trợ responsive
- 5 template WordPress Responsive tuyệt đẹp miễn phí-
- 10 theme Wordpress responsive tuyệt đẹp download miễn phí


10 theme Wordpress tuyệt đẹp hỗ trợ responsive và đặc biệt là download hoàn toàn miễn phí. Những theme này hỗ trợ nhiều loại hình trang website khác nhau như mua bán, website thông tin, blog cá nhân...

1. Zerif Lite Download    Demo

 2. Simple Theme

Download    Demo

 3. Opulus Theme


Download    Demo

4. Constructzine Lite


Download     Demo

5. Dazzling

Download      Demo

6. Sparkling

Download     Demo

7. Unite

Download       Demo

8. Travelify

Download      Demo

9. The SSMAG


Download      Demo

10. Fullby


 Download    DemoS.T