18 icon payment miễn phí cho người làm web

by 8:57:00 AM 0 nhận xét
18 icon payment miễn phí với định dạng PNG. Kích thước gồm có 32×32px đến 128×128px.


http://www.smashingmagazine.com/wp-content/uploads/2010/10/payment-icon-set.zip

Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment