Tài liệu lập trình PHP và MYSQL bằng Tiếng Việt miễn phí

by 8:55:00 AM 1 nhận xét
Ebook tự học lập trình PHP với MySQL bằng Tiếng Việt, với dung lượng 40mb giúp bạn học PHP Mysql từ cơ bản đến nâng cao. Bạn có thể tự khám phá CSDL MySQL, lập trình WEB với ngôn ngữ PHP, ngôn ngữ lập trình WEB thịnh hành nhất hiện nay.


http://www.mediafire.com/download/1mcopzr826xz6jd/SuDungPHPMySQLThiet_KeWebDong.rar


Dung lượng: 40MB

Xem thêm:
- Cách tự động chuyển trang ( Auto Redirect ) bằng HTTP Status Code 301 hoặc 302
- Lấy đường dẫn URL và Title trang hiện tại bằng Javascript hoặc jQuery
- Lấy đường dẫn URL của trang hiện tại bằng PHP
- Hướng dẫn resize ảnh đơn giản bằng PHP
- Ebook căn bản lập trình PHP và MySQL bằng tiếng Việt
 

1 comment: