Cách làm menu dropdown bằng css và jquery rất đơn giản

by 1:47:00 PM 0 nhận xét
Sau đây là trích dẫn cách làm menu dropdown bằng css và jquery rất đơn giản nhanh chóng chỉ với 3 bước cho mọi người cùng tham khảo:Bước 1. HTML

Coppy đoạn code html dưới vào vị mà bạn muốn đặt menu:
<ul class="topnav">
  <li><a href="#">Home</a></li>
  <li>
    <a href="#">Tutorials</a>
    <ul class="subnav">
      <li><a href="#">Sub Nav Link</a></li>
      <li><a href="#">Sub Nav Link</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li>
    <a href="#">Resources</a>
    <ul class="subnav">
      <li><a href="#">Sub Nav Link</a></li>
      <li><a href="#">Sub Nav Link</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li><a href="#">About Us</a></li>
  <li><a href="#">Advertise</a></li>
  <li><a href="#">Submit</a></li>
  <li><a href="#">Contact Us</a></li>
</ul>

Bước 2. CSS
Bạn coppy đoạn css này vào file css của bạn:
ul.topnav {
 list-style: none;
 padding: 0 20px; 
 margin: 0;
 float: left;
 width: 920px;
 background: #222;
 font-size: 1.2em;
 background: url(topnav_bg.gif) repeat-x;
}
ul.topnav li {
 float: left;
 margin: 0; 
 padding: 0 15px 0 0;
 position: relative; /*--Declare X and Y axis base for sub navigation--*/
}
ul.topnav li a{
 padding: 10px 5px;
 color: #fff;
 display: block;
 text-decoration: none;
 float: left;
}
ul.topnav li a:hover{
 background: url(topnav_hover.gif) no-repeat center top;
}
ul.topnav li span { /*--Drop down trigger styles--*/
 width: 17px;
 height: 35px;
 float: left;
 background: url(subnav_btn.gif) no-repeat center top;
}
ul.topnav li span.subhover {background-position: center bottom; cursor: pointer;} /*--Hover effect for trigger--*/
ul.topnav li ul.subnav {
 list-style: none;
 position: absolute; /*--Important - Keeps subnav from affecting main navigation flow--*/
 left: 0; top: 35px;
 background: #333;
 margin: 0; padding: 0;
 display: none;
 float: left;
 width: 170px;
 border: 1px solid #111;
}
ul.topnav li ul.subnav li{
 margin: 0; padding: 0;
 border-top: 1px solid #252525; /*--Create bevel effect--*/
 border-bottom: 1px solid #444; /*--Create bevel effect--*/
 clear: both;
 width: 170px;
}
html ul.topnav li ul.subnav li a {
 float: left;
 width: 145px;
 background: #333 url(dropdown_linkbg.gif) no-repeat 10px center;
 padding-left: 20px;
}
html ul.topnav li ul.subnav li a:hover { /*--Hover effect for subnav links--*/
 background: #222 url(dropdown_linkbg.gif) no-repeat 10px center; 
}

Bước 3. jQuery

Chèn đường dẫn jQuery vào trang web của bạn
<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js'></script>
Chèn đoạn script sau đặt dưới link jQuery:

$(document).ready(function(){

 $("ul.subnav").parent().append("<span></span>"); //Only shows drop down trigger when js is enabled (Adds empty span tag after ul.subnav*)
 
 $("ul.topnav li span").click(function() { //When trigger is clicked...
 
 //Following events are applied to the subnav itself (moving subnav up and down)
 $(this).parent().find("ul.subnav").slideDown('fast').show(); //Drop down the subnav on click

 $(this).parent().hover(function() {
 }, function(){ 
  $(this).parent().find("ul.subnav").slideUp('slow'); //When the mouse hovers out of the subnav, move it back up
 });

 //Following events are applied to the trigger (Hover events for the trigger)
 }).hover(function() { 
  $(this).addClass("subhover"); //On hover over, add class "subhover"
 }, function(){ //On Hover Out
  $(this).removeClass("subhover"); //On hover out, remove class "subhover"
 });

});
 
Chú ý: Bạn có thể bỏ dấu mũi trên bằng cách bỏ thẻ SPAN như trong hình ra:Tham khảo: sohtanaka.com

Chúc các bạn thành công!
Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment