Những kích thước video chuẩn của TV và máy tính hiện nay

by 9:27:00 AM 0 nhận xét
Video hiện nay có nhiều kích thước khác nhau nhằm phục vụ cho nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau cũng như để đáp ứng với nhiều kích thước hiễn thị khác nhau. Sau đây là những kích thước chuẩn cho 1 video phù hợp với từng kích thước màn hình hình khác nhau.

Độ phân giải video dành cho TV:
 • Standard-definition television (SDTV):
  • 480i
  • 576i
 • Enhanced-definition television (EDTV):
  • 480p (720 × 480)
  • 576p (720 × 576)
 • High-definition television (HDTV):
  • 720p (1,280 × 720)
  • 1080i (1,920 × 1,080)
  • 1080p (1,920 × 1,080)
 • Ultra-high-definition television (UHDTV)
  • 2160p (3,840 × 2,160 "4K UHD")
  • 4320p (7,680 × 4,320 "8K UHD")
  • 8640p (15,360 × 8,640)

Độ phân giải video dành cho PC:

Acronym Aspect ratio Width (px) Height (px)  % of Steam users  % of web users
SVGA 4:3 800 600 0.08 0.64
WSVGA ~17:10 1024 600 0.17 1.59
XGA 4:3 1024 768 2.85 9.84
XGA+ 4:3 1152 864 0.34 0.85
WXGA 16:9 1280 720 0.93 1.65
WXGA 5:3 1280 768 0.52 1.09
WXGA 16:10 1280 800 2.44 8.90
SXGA– (UVGA) 4:3 1280 960 0.35 0.48
SXGA 5:4 1280 1024 7.05 5.74
HD ~16:9 1360 768 3.00 2.43
HD ~16:9 1366 768 24.53 26.64
SXGA+ 4:3 1400 1050 0.10 n/a
WXGA+ 16:10 1440 900 5.74 5.95
HD+ 16:9 1600 900 7.76 4.99
UXGA 4:3 1600 1200 0.30 n/a
WSXGA+ 16:10 1680 1050 6.27 2.96
FHD 16:9 1920 1080 32.91 8.64
WUXGA 16:10 1920 1200 2.11 0.95
QWXGA 16:9 2048 1152 0.08 n/a
WQHD 16:9 2560 1440 0.93 0.58
WQXGA 16:10 2560 1600 0.13 n/a

3:4 768 1024 n/a 5.31

16:9 1093 614 n/a 0.64

16:9 1536 864 n/a 0.70
Other


1.41 9.42

Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment