Tạo nhanh menu dropdown với html và css

by 9:30:00 PM 0 nhận xét
Một ví dụ cơ bản về tạo menu dropdown với các đoạn code html và css ngắn bên dưới sẻ giúp bạn tạo nhanh một menu dropdown mà không cần phải mất nhiều công sức.


Code HTML cần có:

<ul><li>Trang chủ</li>
 <li>Giới thiệu</li>
 <li>
  Sản phẩm
  <ul>
   <li>Web Design</li>
   <li>Web Development</li>
   <li>Illustrations</li>
  </ul>
 </li>
 <li>Blog</li>
 <li>Liên hệ</li>
</ul>
Code css cần có:

body {
 font-family: 'Lucida Grande', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;
 padding: 20px 50px 150px;
 font-size: 13px;
 text-align: center;
 background: #E3CAA1;
}

ul {
 text-align: left;
 display: inline;
 margin: 0;
 padding: 15px 4px 17px 0;
 list-style: none;
 -webkit-box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.15);
 -moz-box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.15);
 box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}
ul li {
 font: bold 12px/18px sans-serif;
 display: inline-block;
 margin-right: -4px;
 position: relative;
 padding: 15px 20px;
 background: #fff;
 cursor: pointer;
 -webkit-transition: all 0.2s;
 -moz-transition: all 0.2s;
 -ms-transition: all 0.2s;
 -o-transition: all 0.2s;
 transition: all 0.2s;
}
ul li:hover {
 background: #555;
 color: #fff;
}
ul li ul {
 padding: 0;
 position: absolute;
 top: 48px;
 left: 0;
 width: 150px;
 -webkit-box-shadow: none;
 -moz-box-shadow: none;
 box-shadow: none;
 display: none;
 opacity: 0;
 visibility: hidden;
 -webkit-transiton: opacity 0.2s;
 -moz-transition: opacity 0.2s;
 -ms-transition: opacity 0.2s;
 -o-transition: opacity 0.2s;
 -transition: opacity 0.2s;
}
ul li ul li { 
 background: #555; 
 display: block; 
 color: #fff;
 text-shadow: 0 -1px 0 #000;
}
ul li ul li:hover { background: #666; }
ul li:hover ul {
 display: block;
 opacity: 1;
 visibility: visible;
}
Tạo một file html và đặt code html tại nơi bạn muốn menu dropdown xuất hiện, đặt code css trong một file .css và gọi nó từ file html vừa tạo. Chạy file html trên trình duyệt để xem kết quả.

Chúc các bạn thành công!


Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment