Thẻ hreflang là gì? và cách gắn thẻ hreflang

by 8:59:00 AM 0 nhận xét
Thẻ Hreflang mới được Google công bố sử dụng vào tháng 04 nhưng đến tháng 07/2014 Google mới cập nhật phần này trong Google Webmaster Tool nhằm hướng mục tiêu đối tượng truy cập website dựa trên cài đặt ngôn ngữ.

Cấu trúc thẻ như sau:

<link rel="alternate" href="http://www.obinb.com" hreflang="vi-vn" />

Thẻ này đặt trước thẻ </head>, vi-vn là Language Codes tiếng Việt, bạn có thể set ngôn ngữ khác ví dụ như tiếng Anh là en 


- Cách chạy lệnh Javascript sau khi load trang hoàn tất
- Lấy đường dẫn URL và Title trang hiện tại bằng Javascript hoặc jQuery
- Lấy đường dẫn URL của trang hiện tại bằng PHP
- Hướng dẫn resize ảnh đơn giản bằng PHP
- Tài liệu lập trình PHP và MYSQL bằng Tiếng Việt miễn phí
- Ebook căn bản lập trình PHP và MySQL bằng tiếng Việt
Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment