Ebook học Adobe Illustrator CS6 bằng Tiếng Việt

by 10:09:00 AM 0 nhận xét
Một tài liệu hướng dẫn sử dụng Adobe Illustrator CS6 bằng Tiếng Việt đơn giản và dễ hiểu. Tài liệu có gồm 2 phần tổng cộng 228 trang bao gồm mục lục do tác giả sưu tầm và biên tập:


Mục lục

Phần 1 - Các kiến thức cơ bản. 5

Bài 1 – Giao diện làm việc. 5
1. Không gian làm việc. 5
2. Các Panel 8
3. Panel Tools. 13
4. Preferences và Presets. 23
5. Undo và Automation. 26

Bài 2 – Làm việc với File. 31
1. Tạo File mới 31
2. Nhiều Artboard. 37
3. Lưu và xuất các File. 41
4. Mở các File. 44
5. Thêm ảnh vào Illustrator. 45
6. Di chuyển xung quanh Workspace. 46
7. Sử dụng Adobe Bdidge. 54

Bài 3 - Vẽ, chỉnh sửa các đường và hình dạng. 55
1. Các công cụ Shape. 55
2. Các công cụ Line Segment 64
3. Chỉnh sửa các đường và hình dạng. 71
4. Các công cụ cắt 76

Bài 4 – Làm việc với các vùng chọn. 79
1. Công cụ Selection. 79
2. Công cụ Direct Selection. 81
3. Công cụ Group Selection. 81
4. Công cụ Magic wand. 82
5. Công cụ Lasso. 84
6. Công cụ Eyedropper. 84

Bài 5 - Layer. 87
1. Tìm hiểu các Layer. 87
2. Sử dụng Panel Layers. 90
3. Tạo một Layer khuôn mẫu. 96
4. Tổ chức lại các Layer. 98

Bài 6 – Màu sắc trong Illustrator. 101
1. Panel Color. 101
2. Color picker. 106
3. Panel Color Guide. 109
4. Panel Swatches. 112

Phần 2 – Công cụ và biên tập hình ảnh. 121

Bài 1 - Pencil, Eraser, Paintbrush và Blob brush. 121
1. Công cụ Pencil 121
2. Công cụ Smooth. 124
3. Công cụ Path Eraser. 126
4. Công cụ Eraser. 126
5. Công cụ Paintbrush. 129

Bài 2 – Công cụ Pen. 141
1. Công cụ Pen. 141
2. Biên tập các đường Path. 150

Bài 3 – Công cụ Type. 154
1. Công cụ Type. 154
2. Định dạng Type. 161
3. Công cụ Area Type. 165
4. Công cụ Type on A path. 166
5. Công cụ Vertical Type. 169
6. Bao bọc text xung quanh một đối tượng. 172
7. Làm cong text bằng Envelope Distort 173
8. Đặt vừa vặn một dòng đề mục. 177
9. Thực thi các lệnh Type khac. 178
10. Chuyển đổi Type thành các outline. 179

Bài 4 - Công cụ biến đổi 181

1. Các công cụ Transformation. 181
2. Panel Transform.. 187
3. Các lệnh menu Transform.. 188

Bài 5 - Pattern và Gradient 189
1. Các Pattern. 189
2. Các Gradient 196

Bài 6 - Symbol, ánh sáng 3D và Flash. 202
1. Panel Symbols. 202
2. Các thư viện Symbol 204
3. Làm việc với các Symbol 205
4. Các công cụ Symbolism.. 208
5. Ánh xạ ảnh Symbol vào các đối tượng 3D.. 211
6. Tích hợp các Symbol với Flash. 215

Bài 7 - Tạo các kiểu hòa trộn. 218
1. Tạo các Blend. 218
2. Các tùy chọn Blend. 219
3. Biên tập các kiểu hòa trộn. 221
4. Các tùy chọn menu Blend. 222

Bài 8 - Clipping Mask và đường Path phức hợp. 224
1. Các mặt nạ xén. 224
2. Các đường path phức hợp 

Link tải tại đây

Chúc các bạn học tốt!!
Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment