Một số hiệu ứng ánh sáng chói trong Flash để làm banner, intro...

by 10:18:00 AM 0 nhận xét
Một số hiệu ứng ánh sáng chói trong Flash để thiết kế banner flash, intro hoặc website bằng flash, download file gốc FLA. Link tải trực tiếp.


Download miễn phí tại đây


Xem thêm:
- Tổng hợp những hiệu ứng ánh sáng flash để làm banner hoặc intro
- Tổng hợp hiệu ứng pháo hoa Flash download miễn phí ( Kèm file gốc FLA )
- Tạo bộ đếm giờ (Countdown Timer) bằng Action Script 2 trong Flash
- Chèn nhạc từ bên ngoài vào file flash bằng ActionScript 3
- Load hình hoặc movie từ bên ngoài vào một file Flash với Action Script 2
- Load file hình hoặc movie từ bên ngoài vào một file Flash với Action Script  
- Hướng dẫn cách convert swf sang HTML5 dễ dàng bằng Adobe Flash CC
Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment