10 theme Wordpress đẹp, hỗ trợ responsive [ Miễn phí ]

by 11:28:00 AM 0 nhận xét
Dưới đây là 10 theme Wordpress đẹp, tải miễn phí, hỗ trợ responsive với bố cục và chủ đề khác nhau phù hợp với từng mục đích sử dụng như blog, website tin tức, gallery... Mỗi theme đều có link demo, bạn có thể xem qua trước khi download.

1Arcade

 Demo   Download

2Hueman

 Demo   Download

3Revera

 Demo    Download

4Point

Demo    Download

5Codium Grid

Demo    Download

6Finale

Demo     Download
7MegaResponsive

     Demo     Download

8Limo

    Demo       Download

9Radiate

Demo        Download

10Gridster


 Demo    Download  


Xem thêm:
- 10 WordPress Themes miễn phí tuyệt đẹp hỗ trợ responsive
- 5 template WordPress Responsive tuyệt đẹp miễn phí-
- 10 theme Wordpress responsive tuyệt đẹp download miễn phí


Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment