Cách ẩn iframe cho tới khi load xong nội dung của iframe

by 2:59:00 PM 0 nhận xét
Khi bạn đặt một quảng cáo hoặc nội dung bằng iframe trên website của mình, nếu nội dung đó load chậm hơn website của bạn thì phần hiển thị iframe sẻ bị trống. Chỉ với một thủ thuật nhỏ sau đây sẻ giúp bạn ẩn iframe trống đó, cho tới khi load xong sẻ xuất hiện đầy đủ.


Cách làm:
Đặt thêm trong thẻ mở iframe đoạn code sau:
style="visibility:hidden;" onload="this.style.visibility = 'visible';"
Tức một iframe hoàn chỉnh có dạng như sau:
<iframe style="visibility:hidden;" onload="this.style.visibility = 'visible';" src="../examples.html" > 
</iframe>

Chúc các bạn thành công!


Xem thêm:
- Cách ẩn thông tin khi post video lên website hoặc blog từ Youtube 
- Cách gắn comment facebook vào website hoặc blog 
Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment