Cách vào BIOS cho tất cả các máy tính hiện nay

by 3:07:00 PM 0 nhận xét
BIOS là từ viết tắt của Basic Input/Output System (hệ thống đầu vào/ra cơ bản). BIOS là nơi chứa nhiều nhóm lệnh được lưu trữ trên một chip Firmware của mainboard giúp kiểm soát các tính năng cơ bản của máy tính như tùy chỉnh thứ tự ổ cứng, ổ đĩa, usb khi khởi động lại hệ điều hành, kiểm tra và chạy driver của các thiết bị ngoại vi như bàn phím, USB, chuột, card audio,...


Màn hình Bios
Những phím truy cập BIOS phổ biến nhất cho máy tính hiện nay F1, F2, F10, F12, DEL hoặc ESC
Tuy nhiên các bạn có thể phân biệt theo loại mainboard hoặc dòng máy để dễ dàng biết phím truy cập BIOS hơn:

Danh sách phím truy cập BIOS theo mainboard

Mainboard Abit - Bấm phím DEL để vào BIOS Setup Utility.

Mainboard ASRock - Bấm phím F2 để vào BIOS Setup Utility.

Mainboard ASUS - Bấm phím DEL, Print hoặc F10 để vào BIOS Setup Utility.

Mainboard BFG - Nhấn DEL để vào BIOS Setup Utility.

Mainboard FREESCALE - Nhấn DEL để vào BIOS Setup Utility.

Mainboard DFI - Nhấn DEL để vào BIOS Setup Utility.

Mainboard ECS Elitegroup - Bấm phím DEL hoặc F1 để vào BIOS Setup Utility.

Mainboard EVGA - Bấm phím Del để vào BIOS Setup Utility.

Mainboard Foxconn - Nhấn Del để vào BIOS Setup Utility.

Mainboard GIGABYTE - Bấm phím Del để vào BIOS Setup Utility.

Mainboard Intel - Bấm phím F2 để vào BIOS Setup Utility.

Mainboard JetWay - Bấm phím DEL để vào BIOS Setup Utility.

Mainboard Mach Speed - Bấm phím DEL để vào BIOS Setup Utility.

Mainboard MSI (Micro-Star) - Bấm phím DEL để vào BIOS Setup Utility.

Mainboard PCChips - Bấm phím DEL hoặc F1 để vào BIOS Setup Utility.

Mainboard SAPPHIRE - Bấm phím DEL để vào BIOS Setup Utility.

Mainboard Shuttle - Báo chí Del hoặc Ctrl + Alt + Esc phím để vào tiện ích thiết lập BIOS.

Mainboard Soyo - Bấm phím DEL để vào BIOS Setup Utility.

Mainboard Super Micro - Bấm phím DEL để vào BIOS Setup Utility.

Mainboard TYAN - Bấm phím DEL hoặc F4 để vào BIOS Setup Utility.

Mainboard XFX - Bấm phím DEL để vào BIOS Setup Utility.

Danh sách phím truy cập BIOS theo dòng máy

Laptop SONY VAIO
Để vào được BIOS khi khởi động lại máy tính bạn cần nhấn và giữ phím F2
Để vào được Recovery khi khởi động lại máy tính bạn cần nhấn và giữ phím F10

Laptop  HP – COMPAQ
Để vào được BIOS khi khởi động lại máy tính bạn cần nhấn và giữ phímF10
Để vào được Recovery khi khởi động lại máy tính bạn cần nhấn và giữ phím F11
Để vào được BOOT khi khởi động lại máy tính bạn cần nhấn và giữ phím F9

Laptop ACER
Để vào được BOOT khi khởi động lại máy tính bạn cần nhấn và giữ phím F12
Để vào được BIOS khi khởi động lại máy tính bạn cần nhấn và giữ phím F2.

Laptop ASUS
Để vào được BIOS khi khởi động lại máy tính bạn cần nhấn và giữ phím ESC
Để vào được BOOT khi khởi động lại máy tính bạn cần nhấn và giữ phím F2

Laptop LENOVO THINKPAD
Để vào được BIOS khi khởi động lại máy tính bạn cần nhấn và giữ phím F1
Để vào được Recovery khi khởi động lại máy tính bạn cần nhấn và giữ phím ThinkVantage
Để vào được BOOT khi khởi động lại máy tính bạn cần nhấn và giữ phím F12

Laptop DELL
Để vào được BIOS khi khởi động lại máy tính bạn cần nhấn và giữ phím F2
Để vào được Recovery khi khởi động lại máy tính bạn cần nhấn và giữ phím F8 rồi chọn Repair your Computer
Để vào được BOOT khi khởi động lại máy tính bạn cần nhấn và giữ phím F12

S.T

Xem thêm:
- Hướng dẫn cài đặt mật khẩu cho modem wifi 
Danh sách phím tắt và tính năng mới trong Windows 10
- Tổng hợp tất cả các phím tắt trong Windows 8
- Tổng hợp phím tắt trong Windows XP
- Danh sách toàn bộ phím tắt trong Microsoft Word


Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment