Làm thế nào để thoát một Function trong Javascript?

by 4:13:00 PM 0 nhận xét

Tự hỏi đáp

Trả lời

Chỉ cần tạo một điều kiện if ( if conditional statement) nằm trong function như sau:

function example(){
 // Lệnh của function
 if ( "điều kiện" ) {
     return; // Thoát function nếu thõa điều kiện
 }
}

Nếu câu trả lời sai ngại gì không chỉnh? Nếu câu trả lời thiếu ngại gì không thêm? Nếu có câu trả lời hay hơn ngại gì không chia sẻ? Mời các bạn comment bên dưới


Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment