RequireJS là gì?

by 8:13:00 PM 0 nhận xét

Tự hỏi đáp

Trả lời

RequireJS là một JavaScript Module Loader. Nó được tối ưu hóa để sử dụng trên trình duyệt, nhưng nó có thể được sử dụng trong các môi trường JavaScript khác, như Rhino và Node. Sử dụng một kịch bản bộ nạp mô-đun như RequireJS sẽ cải thiện tốc độ và chất lượng code của bạn.

RequireJS là gì?
Các trình duyệt được hỗ trợ:

IE 6+ .......... ✔
Firefox 2+ ..... ✔
Safari 3.2+ .... ✔
Chrome 3+ ...... ✔
Opera 10+ ...... ✔

Bạn có thể tìm hiểu cách dùng và download tại địa chỉ: Requirejs.org 

Nếu câu trả lời sai ngại gì không chỉnh? Nếu câu trả lời thiếu ngại gì không thêm? Nếu có câu trả lời hay hơn ngại gì không chia sẻ? Mời các bạn comment bên dưới


Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment