WebGL là gì? Học lập trình WebGL ở đâu?

by 11:45:00 AM 0 nhận xét

Tự hỏi đáp

Trả lời

WebGL là một khái niệm đã có từ vài năm trước, nó được viết tắt từ Web-based Graphics Library, là một thư viện phần mềm mở rộng khả năng của ngôn ngữ JavaScript để cho phép nó tạo ra tương tác đồ họa 3D trong bất kỳ trình duyệt nào tương thích (Firefox, Chrome, Safari..). Mã của WebGL thực hiện xử lý trên card xử lý đồ họa (GPU), lưu ý là card đồ họa phải có hổ trợ shader. WebGL là một context của phần tử canvas trong HTML cung cấp các hàm API 3D graphics. Được phát hành phiên bản đầu tiên 1.0 vào ngày 03 Tháng 3 năm 2011. WebGL được quản lý bởi tổ chức phi lợi nhuận Khronos Group.

WebGL là gì? Học lập trình WebGL ở đâu?
Game 3D chạy trên nền web
Một số website học WebGL miễn phí:

- Learningwebgl.com

- Lozilla.org/GL

- Webglacademy.com

- Tutorialspoint.com/webgl

Nếu câu trả lời sai ngại gì không chỉnh? Nếu câu trả lời thiếu ngại gì không thêm? Nếu có câu trả lời hay hơn ngại gì không chia sẻ? Mời các bạn comment bên dưới


Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment