Hướng dẫn cách chạy lệnh hoặc function một lần duy nhất trong Javascript

by 12:50:00 PM 0 nhận xét

Tự hỏi đáp

Trả lời

Thỉnh thoảng khi code bạn phải đặt một hàm hoặc lệnh nào đó trong một vòng lặp hoặc một đoạn code thực thi nhiều lần nhưng bạn chỉ muốn hàm đó chạy một lần duy nhất không lập đi lập lại theo vòng lặp. Sau đây là giải pháp:
Để chạy lệnh hoặc function một lần duy nhất trong Javascript các bạn làm như sau:

Viết một hàm tên runFunctionOnceTime (Hoặc các bạn đặt tên tùy ý):
function runFunctionOnceTime(fn, context) {
  var result;
  return function() {
    if(fn) {
      result = fn.apply(context || this, arguments);
      fn = null;
    }
    return result;
  };
}

Sau đó bạn viết một hàm mới với lệnh mà bạn muốn thực thi một lần duy nhất đặt trong vòng lặp:
var reloadColorPercent = runFunctionOnceTime(function() {
  //Lệnh bạn muốn chạy một lần duy nhất
});
reloadColorPercent ();

Nếu câu trả lời sai ngại gì không chỉnh? Nếu câu trả lời thiếu ngại gì không thêm? Nếu có câu trả lời hay hơn ngại gì không chia sẻ? Mời các bạn comment bên dưới


Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment