Làm thế nào để kiểm tra biến có phải là một mảng hay không? - Javascript

by 12:59:00 PM 0 nhận xét

Tự hỏi đáp

Trả lời

Để kiểm tra biến có phải là một mảng hay không trong Javascript ta làm như sau:

Bạn dùng hàm constructor để kiểm tra biến đối với mảng thông thường:
Ví dụ:
if(variable.constructor === Array)
{
  // chạy lệnh nếu biến là một mảng
}else{
  // chạy lệnh nếu biến không phải là một mảng
}

Nếu là mảng object thì ta làm như sau:
if(variable.prop && variable.prop.constructor === Array)
{
  // chạy lệnh nếu biến là một mảng
}else{
  // chạy lệnh nếu biến không phải là một mảng
}

Nếu câu trả lời sai ngại gì không chỉnh? Nếu câu trả lời thiếu ngại gì không thêm? Nếu có câu trả lời hay hơn ngại gì không chia sẻ? Mời các bạn comment bên dưới


Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment