Hướng dẫn gọi hàm Javascript từ trong file Flash bằng Action Script 2

by 11:01:00 AM 0 nhận xét
Chúng ta đã biết cách gọi một function Javascript từ file Flash bằng AS3 ở bài viết  Cách gọi hàm Javascript từ trong file Flash bằng Action Script 3.  Hôm nay chúng ta sẻ tìm hiểu cách gọi một hàm Javascript từ bên trong một file Flash sử dụng Action Script 2.


1Tạo một movie hoặc button để thực hiện hành động gọi hàm Javascript

Đưa button này vào một layer trong stage, nhấn F9 để đặt code Action script như sau vào:
on(rollOver)
{
    getURL("javascript:ActionJS()");
}
Đoạn code trên gắn một hành động rollOver của chuột lên button, khi roll chuột lên button, hàm Javascript ActionJS bên ngoài sẻ được gọi và thực hiện.

2Tạo một file html chứa file flash và hàm Javascript mà file flash đó sẽ gọi

Ví dụ ta sẻ tạo một hàm Javascript như sau:
<script>
   function ActionJS(){ alert('hello world!'); }
</script>
Lưu ý: Chỉ khi chạy file html chứa file flash và JS trên trình duyệt thì hành động mới được thực hiện

Tải file thực hiện ví dụ trong bài viết: Download

Sử dụng Action Script 2 có vẻ đơn giản hơn Action Script 3 phải không nào. Chúc các bạn thành công!


Xem thêm:
- Tạo bộ đếm giờ (Countdown Timer) bằng Action Script 2 trong Flash
- Chèn nhạc từ bên ngoài vào file flash bằng ActionScript 3
- Load hình hoặc movie từ bên ngoài vào một file Flash với Action Script 2
- Load file hình hoặc movie từ bên ngoài vào một file Flash với Action Script 3
- Hướng dẫn gắn link (url) trong Flash Action Script 3
- Hướng dẫn cách convert swf sang HTML5 dễ dàng bằng Adobe Flash CC

Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment