New
Loading...
Trong mã nguồn diễn đàn Xenforo luôn tích hợp sẵn bộ soạn thảo mặc định là WYSIWYG. Vì một lí do nào đó bạn muốn tắt nó đi, chỉ sử dụng form nhập nhiệu "sạch sẽ" như ô comment Facebook vậy, hướng dẫn sau sẽ giúp bạn làm điều đó.


Bạn thực hiện như sau:

Đăng nhập tài khoản admin => Admin CP -> Appearance -> Templates -> editor

Thêm AND false vào WYSIWYG tại những vị trí code trong template editor như sau:

<xen:if is="{$showWysiwyg} AND false">
  <textarea name="{$formCtrlNameHtml}" id="{$editorId}_html" style="display:none" class="textCtrl MessageEditor">{$messageHtml}</textarea>
  <noscript><textarea name="{$formCtrlName}" id="{$editorId}" class="textCtrl MessageEditor">{$message}</textarea></noscript>
<xen:else />
  <textarea name="{$formCtrlName}" id="{$editorId}" class="textCtrl MessageEditor">{$message}</textarea>
</xen:if>
<input type="hidden" name="_xfRelativeResolver" value="{$requestPaths.fullUri}" />

<xen:if is="{$showWysiwyg} AND false">
  <xen:include template="editor_js_setup" />
</xen:if>

Sau đó bạn lưu lại. Ra tạo bài viết hoặc comment xem khung nhập liệu có gì khác không nhé :D

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:
- Hướng dẫn tạo biến dùng chung toàn bộ template Xenforo ( Global Template Variable )
- XenTag 2.1 plugin hữu ích cho thành viên & SEO diễn đàn Xenforo
- [8wayRun.Com] XenPorta 1.6.0 - Plugin CMS miễn phí mạnh mẽ cho Xenforo
- Tạo khung đăng ký thành viên dạng popup trong diễn đàn Xenforo
- Hướng dẫn đặt quảng cáo theo từng forum hoặc category trong xenforo
- Video hướng dẫn chi tiết cách viết Addon cho diễn đàn XenForo