Cách tự động chuyển trang ( Auto Redirect ) bằng thẻ Meta HTML

by 4:20:00 PM 0 nhận xét
Trong bài hướng dẫn Cách tự động chuyển trang ( Auto Redirect ) bằng HTTP Status Code 301 hoặc 302 trước chắc bạn đã rõ cách chuyển trang bằng HTTP Status Code 301 hoặc 302. Trong bài này các bạn sử dụng cách đơn giản hơn để Auto Redirect một trang bằng thẻ Meta của HTML.


Đối với cách làm này, bạn có thể cho phép trang A hiển thị trong một thời gian nhất định rồi mới tự động chuyển sang trang B.

Cách làm: Thêm thẻ Meta trước thẻ đóng </head> trong trang HTML như sau:
<html>
<head>
<meta http-equiv="refresh" content="30;url=http://www.redirect-url.com/">
</head>
<body>
...
</body>
</html>
 Trong ví dụ trên chúng ta set thời gian hiển thị trước khi redirech sang trang www.redirect-url.com30 giây. Bạn set tùy ý bạn khi sử dụng nhé.

Chúc các bạn thành công!


Xem thêm:
- Hướng dẫn tự động chuyển trang ( Auto Redirect ) bằng Timeout trong Javascript
- Cách tự động chuyển trang ( Auto Redirect ) bằng HTTP Status Code 301 hoặc 302
- Lấy đường dẫn URL và Title trang hiện tại bằng Javascript hoặc jQuery
- Lấy đường dẫn URL của trang hiện tại bằng PHP
- Hướng dẫn resize ảnh đơn giản bằng PHP
- Tài liệu lập trình PHP và MYSQL bằng Tiếng Việt miễn phí
- Ebook căn bản lập trình PHP và MySQL bằng tiếng Việt


Thảo luận

0 nhận xét:

Post a Comment